Nyhet27 januari 2020
Flera medier har de senaste veckorna rapporterat om att det förekommer misstänkt fusk med streams på olika musiktjänster.

Manipulering av streams innebär att en person får betalt för streams utan att någon faktisk lyssning har skett, vilket leder till en omfördelning av intäkter från rättighetshavare till fuskare. Det säger sig självt att all form av manipulering av streams som syftar till att sko sig på någon annan rättighetshavares bekostnad är fullständigt oacceptabel.

Stim licensierar musik som spelas online via ICE Services i England och ICE arbetar intensivt med den här frågan för Stims räkning. ICE har identifierat flera fall av misstänkt manipulerade streams samt icke-musikaliska verk och har därför initierat en dialog med strömningstjänster som Spotify, Google Play och Youtube för att säkerställa att dessa aktörer tar sitt ansvar.

De användarrapporter som ligger till grund för vår fördelning av ersättning till rättighetshavare kommer till oss som tidigast en månad efter att uppspelningen har skett. Därför är det viktigt att tjänsterna snabbt agerar för att rätta till eventuella oegentligheter när onaturliga streams upptäcks.

Förutom de granskningar som ICE gör har Stim egna metoder för att säkra att den ersättning vi betalar ut kommer till rätt rättighetshavare. Vi använder bland annat maskininlärning och prediktionsmodeller som kan hitta låtar som genererar intäkter på ett avvikande sätt.

Om du som ansluten har några tankar eller funderingar kring detta är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi läser alla synpunkter som kommer in och uppskattar all feedback kring hur vi kan bli bättre!

Med vänlig hälsning,

Karsten Dyhrberg Nielsen
Vd Stim