Nyhet16 februari 2024
Det som nu väntar när musikbranschen möter AI är ett stort kliv ut i det okända. Som en del i diskussionen kring AI och musik har Stim sammanställt en rapport som beskriver AI-användning i musikskapandet utifrån fyra typfall.

Den artificiella intelligensen kommer att erbjuda möjligheter och utmaningar vi hittills bara skymtar. Detta gäller i hög grad även för musikskapandets villkor, och upphovsrättens tillämpningar.

Rapporten utgår från fyra olika typer av AI-användning:

  1. AI som verktyg i det mänskliga musikskapandet.
  2. AI-modeller som tar fram ny musik, med befintlig musik som inspiration. 
  3. AI-genererad musik direkt baserad på tidigare verk.
  4. AI-genererade verk där ingen människa varit inblandad.


Oavsett i vilken grad AI är inblandat i musikskapandet är Stims uppfattning att transparens, spårbarhet och lagenlig källhantering är helt avgörande nycklar för att det upphovsrättsliga systemet ska kunna hantera AI-utvecklingen.

Vidare tror Stim att en hållbar musikmarknad, där rättighetshavare erhåller skälig ersättning när deras verk används, lämpligast byggs genom ingående av licensavtal. Detta kräver dock att lagstiftare, domstolar, rättsvårdande myndigheter och marknadens parter tar ansvar och tillsammans arbetar för en licensvänlig infrastruktur.

Ladda ner hela rapporten nedan.