musikexportpris048.jpg

Foto: Fredrik Hjerling
Nyhet20 mars 2015
– Vi måste få unga människor att känna att det inte är en evighetslång väg att vandra för att få ut sin musik. Och vi måste få in fler tjejer på producentsidan. Det sade Stimanslutne producenten och låtskrivaren Martin Sandberg – mer känd som Max Martin – när han på torsdagen tog emot både regeringens musikexportpris för 2014 och regeringens hederspris för mångåriga insatser för svensk musikexport.

Samtidigt fick Spotify regeringens hedersomnämnande för sitt bidrag till svensk musiks internationella framgångar.
Prisutdelningen skedde på UD i Stockholm och föregicks av ett panelsamtal om jämställdhet, återväxten i musiklivet och musikexportens framtid. I panelen deltog bland annat näringsminister Mikael Damberg och Stims vd Karsten Dyhrberg Nielsen.