Det här handlar om musikförlagens hantering av sina musikrättigheter. Ett så kallat originalförlag lämnar över rättigheterna för sina låtar till ett subförlag - men endast för musikanvändningen i ett specifikt land, eller i flera specifika länder. Och endast under den tidsperiod som anges i avtalet mellan originalförlaget och subförlaget. Subförlaget har då rätt att ta in ersättning för det offentliga framförandet i det angivna landet, och/eller så kallat ”mekaniskt mångfaldigande”.