Stims utbetalningskalender 2023

Stim betalar ut ersättning vid åtta större tillfällen under 2023. I tabellen ser du vad vi betalar ut vid de olika ordinarie betalningstillfällena.

Kalendern nedan är en generell översikt, men du hittar din personliga specifikation på Mina Sidor. Läs gärna hur Stimersättningen räknas ut. Du kan också läsa detaljerat om innehållet i våra tidigare utbetalningar. Notera att framtida datum är preliminära och kan komma att ändras.

X = utbetalning sker vid det markerade datumet. Varje kolumn nedan avser en specifk utbetalning, exempelvis avser 06 15 utbetalningen den 15 juni.

KÄLLA 02 16 03 16 05 16 06 15 08 24 09 21 11 16 12 15
Subv. konserter (konstmusik)   X   X   X   X
Dans – disco       X       X
Live med musikrapport   X   X   X   X
Live utan musikrapport           X    
Teatermusik   X   X   X   X
Bakgrundsmusik - med rapport   X   X   X   X
Bakgrundsmusik - utan rapport       X       X
Sveriges Radio       X       X
Sveriges Television       X       X
Kommersiell radio       X       X
Kommersiell tv       X       X
Närradio       X       X
Biografer   X   X   X   X
Online direktlicenisering X   X   X   X  
Online med rapport   X   X   X   X
PKE (privatkopiering)       n/a       X
Biblioteksersättning   X            
Online utan rapport       X       X
Utland   X   X   X   X
Grannlandssändningar               X
Grannland (kabel)           X   X
Korrigering   X   X   X   X
NCB – cd, dvd, synk       X       X
NCB – online   X   X   X   X
Förlagsstöd           X    
MEM-stöd           X    

Här hittar du mer information om Stims olika avräkningsområden.