Stims utbetalningskalender 2021

Stim betalar ut ersättning vid åtta större tillfällen under 2021. I tabellen ser du vad vi betalar ut vid de olika ordinarie betalningstillfällena.

Kalendern nedan är en generell översikt, men du hittar din personliga specifikation på Mina Sidor. Läs gärna hur Stimersättningen räknas ut. Du kan också läsa mer detaljerat om innehållet i våra utbetalningar.

Notera att framtida datum är preliminära och kan komma att ändras.

X = utbetalning sker vid det markerade datumet

Område 16 mar 17 jun 23 sep 16 dec
Subventionerade konserter (konstmusik) X X X X
Dans – disco   X   X
Levande musik med musikrapport X X X X
Levande musik utan musikrapport     X  
Teatermusik X X X X
Bakgrundsmusik med musikrapport X X X X
Bakgrundsmusik utan musikrapport   X   X
Sveriges Radio   X   X
Sveriges Television   X   X
Kommersiell radio   X   X
Kommersiell tv   X   X
Närradio   X   X
Biografer X X X X
Online med rapport X X X X
PKE (privatkopieringsersättning)   X   X
Biblioteksersättning X   X  
Online/nya medier, utan musikrapport   X   X
Utland X X X X
Grannlandssändningar       X
Grannlandssändningar (kabel)     X X
Korrigering X X X X
NCB – cd, dvd, synk   X   X
NCB – online X X X X
Förlagsstöd     X  
MEM-stöd     X  

Här hittar du mer information om Stims olika avräkningsområden.