Stims utbetalningskalender 2016

Stim betalar ut pengar fyra gånger om året. I tabellen nedan ser du vad vi betalar ut vid de olika betalningstillfällena. Du hittar din personliga specifikation på Mina Sidor. Läs även gärna hur Stim-ersättningen räknas ut. Här kan du läsa mer detaljerat om innehållet i våra utbetalningar.

Område 15 mars 15 juni 15 september 15 december
Subventionerade konserter,(konstmusik) X X X X
Kyrkokonserter X X X X
Dans - disco   X   X
Levande musik med musikrapport X X X X
Levande musik utan musikrapport X X X X
Teatermusik X X X X
Bakgrundsmusik med musikrapport   X   X
Bakgrundsmusik utan musikrapport   X   X
Sveriges Radio   X   X
Sveriges Television   X   X
Kommersiell radio   X   X
Kommersiell tv   X   X
Närradio   X   X
Biografer X X X X
Online med rapport X X X X
PKE (privatkopieringsersättning)   X   X
Biblioteksersättning     X  
Online/nya medier utan,musikrapport   X   X
Utland Länder X X X
Grannlandssändningar   X   X
Grannlandssändningar (kabel)     X  
Korrigering X X X X
NCB - cd, dvd, synk   X   X
NCB - online X X X X
Förlagsstöd X X X X
MEM-stöd X X X X

Här hittar du mer information om olika avräkningsområden