ulla musikmakarna.jpeg

Ulla Sjöström - Rektor på musikmakarna
Ulla Sjöström - Rektor på Musikmakarna.
8 mars 2022
Initiativet Female International Songwriters Day introducerades 2020 och är en satsning för att öka genomslaget för kvinnliga och icke-binära låtskrivare globalt. Vi bytte några ord med Ulla Sjöström, rektor på Musikmakarna och grundare till initiativet.

Ni på Musikmakarna lanserade ju Female International Songwriting Day för två år sedan. Berätta vad som händer idag!
Fram till idag har kvinnor och icke-binära i Female Songwriters-nätverket, både nybörjare och mer drivna kreatörer, skapat ny musik och skickat sina färdiga låtar till oss från hela världen. Vi kommer sedan spela dem på ett lyssningsparty kl 18.00 idag, via Youtube.  Länken till lyssningspartyt kommer sedan att vara öppen i 24 timmar.

Detta blir en Grand Finale på de aktiviteter som pågått sista månaderna, där vi erbjudit bland annat speed dates för att hitta nya kontakter globalt, seminarier med kompetenta kvinnliga föreläsare, och stöttning i den kreativa processen. 

Deltagarna i nätverket har också kunnat få feedback på sina låtar av ett A&R female-team som Universal Music i Stockholm ställt upp med, och även Stim har bidragit. Ett antal aktörer i musikindustrin i olika länder har också ställt studios till förfogande och inbjudit till låtskrivarsessons för Females & Icke binära. Vi kommer sedan att se till att representanter för musikbranschen får lyssna till de låtar som skickats in. 

Vårt mål är att projektet kan inspirera och stötta kvinnliga och icke-binära låtskrivare och producenter att våga och att ta plats, och att fler låtar skrivs som kan höras, hamna på listor och synliggöra upphovskvlnnorna bakom dem. Det finns en stark female kraft därute!

Vad är bakgrunden till att ni startade initiativet?
Idén kom efter att jag kände lite uppgivenhet inför att arbetet för en mer jämställd musikbransch går så långsamt – trots alla de lovvärda initiativ därute blir det inte något större genomslag. Vi måste göra mer. Tillsammans. 

En av Sonys medarbetare sade på Musikmakarnas ledningsmöte nyligen att ”Vi måste fortsätta att jobba med de här frågorna, och göra mer. Det är en skam att vi inte kommit längre!". Han uttryckte ganska väl det som vi också känner hos oss på skolan.

Hur gör man för att delta?
Om man vill delta i lyssningspartyt kan man enklast registrera sig som medlem i nätverket via femalesongwritersday.com. Där finns också all information om lyssningseventet.

Ni har ju fått mycket positiv respons och många som vill vara med – har du något särskilt du vill lyfta fram?
Det som känns särskilt viktigt är när unga kvinnor hör av sig från länder i exempelvis Afrika eller Sydamerika, och berättar att de helt ensamma sitter där och försöker skriva låtar, utan några nätverk. Det finns ingen tradition för kvinnliga låtskapare och ingen att lära av, och de vill komma in i något sammanhang med andra kreatörer. Det gläder oss också att vi har fått flera anmälningar där man sagt att man just är icke-binär och uppskattar initiativet, att man är välkommen. 

Kanske skulle jag ändå särskilt vilja lyfta fram låtskrivare från Ukraina som just nu befinner sig i en mycket svår situation. Vi har ett ganska stort nätverk i landet efter tidigare projekt, och även studerande hos oss på Musikmakarna som har kvinnliga ukrainska låtskrivare som vänner. Dessa känner vi väldigt starkt för och vi önskar att vi kan göra något mer för dem inom en snar framtid.

Musikmakarna jobbar ju mycket med jämställdhet, inte bara den 8 mars. Berätta mer om ert jämställdhetsarbete alla andra dagar på året!
Jämställdhet ska gå rakt igenom allt vi gör - bara finnas där som en naturlig förutsättning. Vi har jämställda klasser vad gäller kvinnor/män inklusive icke-binära, och detsamma gäller i vår ledningsgrupp för Musikmakarna. Inkludering och öppenhet är viktiga ingredienser i vårt arbete. 

Vi genomför också konkreta projekt i syfte att bredda och uppmuntra till ökad jämställdhet. Ett exempel kan vara att den som inte vanligtvis producerar får ta producentrollen i ett team vid ett uppdrag/session för ett lead. Vi jobbar med att varje session ska vara och upplevas jämställd av de som deltar.

Finns det planer på att utveckla Female Songwriting Day framöver?
Vi ser till exempel att det kan finnas ett behov av att samla olika initiativ för kvinnor och icke-binära som redan pågår runtom i världen, under någon sorts portal. Det finns många starka bra nätverk som når ut i olika länder men det är inte alltid så lätt att hitta dem. Om någon av er som läser detta har tips på sådana initiativ som kunde passa att sprida kunskap om så tipsa oss gärna!