Medlem med rösträtt

Upphovsmän och musikförlag kan även bli medlemmar i den ekonomiska föreningen Stim. Det innebär att du får rösträtt på stämman, där viktiga beslut om Stims framtid tas.

Du ansöker om medlemskap i den ekonomiska föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) u.p.a. hos Stims styrelse. För att bli medlem i den ekonomiska föreningen måste du vara aktiv i ditt musikskapande och ha fått utbetalningar de senaste tre åren. Det enda som skiljer medlemmar med rösträtt från de som inte har det är just rösträtten.

Bookmark and Share