Visioner och värderingar

I centrum för vår verksamhet står upphovspersonerna och musikförlagen. Det präglar vårt engagemang och vår företagskultur.

Stim bevakar de ekonomiska rättigheterna åt svenska och utländska kompositörer, bearbetare, textförfattare och deras förlag. För oss är det viktigt att du delar våra värderingar som innebär att vi arbetar för att de som skapar musik ska få ersättning för det, oavsett om deras musik spelas i radio, på tv, på en konsert eller sprids på annat sätt, till exempel via internet.

Innovativa och moderna med musiken i centrum

Stim strävar efter att bli världens modernaste upphovsrättsorganisation. Det ställer förstås väldigt stora krav men är också en sporre som driver oss medarbetare i vårt dagliga arbete. När målet är tydligt genomsyras också verksamheten av en vilja till utveckling och förändring.  

Våra ledord: enkla, öppna och effektiva

Vi arbetar för att uppfattas som enkla, öppna och effektiva i allt vi gör både internt och externt. Därför funderar vi ständigt över hur vi kan utveckla vårt arbete så att det blir enkelt och smidigt för våra kunder och anslutna.

Upphovsrätt, nedladdning och en musikbransch i förändring

Som anställd på Stim får du verka i en organisation som är i ropet och ständigt utmanas till förändring och utveckling.Vårt arbetsfält ligger ofta i fokus i media och på folks läppar idag.

Upphovsrätten har ibland varit ifrågasatt, inte minst idag då illegal fildelning på internet är omfattande. Samtidigt utvecklas ständigt nya lagliga tjänster för streaming och nedladdning som både tilltalar musikkonsumenterna och ger musikskaparna betalt för sitt arbete. 

Internationella kontakter och nätverk

Musik skapad av Stims anslutna är efterfrågad runt om i världen. Stim är en del av ett internationellt nätverk av motsvarande organisationer som medverkar till att Stims anslutna musikskapare och musikförlag får betalt när deras musik sprids i andra länder. På samma sätt bevakar Stim spridningen av utländsk musik i Sverige så att de utländska musikskaparna får betalt.

Stim – en marknadsledande partner i Europa.

För oss är det viktigt med tydliga och högt satta mål. Målet är att vara en marknadsledande partner i Europa. För detta krävs duktiga och engagerade medarbetare. Det handlar både om att rekrytera ny kompetens och att stimulera våra omkring 120 kompetenta medarbetare till kontinuerlig utveckling.