Vårt uppdrag

Våra anslutna har gett oss i uppdrag att bevaka deras ekonomiska rättigheter i samband med att deras musik spelas offentligt eller spelas in.

Det gör vi genom att erbjuda de som använder musik i sin verksamhet ett tillstånd, en licens, från Stim. Licensen ger kunden rätt att använda musik inom ett visst område, till exempel på en servering, en konsert eller på en webbplats. Vem behöver musiklicens och vad kostar det? 

Utbetalningar

Pengarna som våra kunder betalar för licenserna fördelar vi mellan de upphovspersoner och förlag som äger rättigheterna till musiken. Det här systemet fungerar också internationellt eftersom Stim är en del av ett världsomspännande nätverk av "Stim-organisationer". Därför kan vi också betala ut pengar till den som fått sin musik spelad i utlandet. Vem kan bli Stimansluten och hur fördelas pengarna till musikskaparna?