Stims promotionnämnd

Stims promotionnämnd arbetar för den nya musiken och för att ge förutsättningar för ett framtida skapande inom musikområdet.

Detta gör man genom att initiera och stödja projekt som syftar till att ny musiken, oavsett genre, ska göras tillgänglig och spelas mer – både i Sverige och utlandet. 

Nämnden arbetar självständigt med att söka upp eller initiera projekt som man bedömer kan främja målen med verksamheten på bästa sätt. Det finns alltså inte möjlighet att söka pengar från nämnden. 

På Promotionnämndens kansli arbetar Mattias Franzén och Lisa Löfgren. Frågor om verksamheten kan ställas till spn@stim.se.

Alla Stims promotionnämnds beslutade projekt