Stims promotionnämnd

Stims promotionnämnd arbetar för den nya musiken och för att ge förutsättningar för ett framtida skapande inom musikområdet.

Stim arbetar för att tillgängliggöra svensk musik och för att den ska spelas mer, både i Sverige och utomlands. Det sker genom promotionverksamhet i projektform. Projekten bereds av Stims promotionnämnd, ett expertorgan med oberoende ledamöter som tillsätts av Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt, som också fattar beslut om de projekt som föreslås.

Stims promotionnämnd arbetar självständigt med att söka upp eller initiera projekt som man bedömer kan främja målen med verksamheten på bästa sätt. Det finns alltså inte möjlighet att söka pengar från nämnden. 

På Stims promotionnämnds kansli arbetar Mattias Franzén och Lisa Löfgren. Frågor om verksamheten kan ställas till spn@stim.se.

Ledamöter av SPN:
Anne Pajunen
Esmeralda Moberg
Ingemar Bergman 
Linn Persson
Tony Lundman
Cindy Lee
Ordförande: Kjell-Åke Hamrén

Alla Stims promotionnämnds beslutade projekt