Stim är inte ett skydd mot plagiat och stöld

Du som musikskapare eller musikförlag bevakar själv din musik i sammanhang som kan uppfattas kränkande eller när det gäller plagiat, förvanskning och stöld.

Att registrera sin musik hos Stim är tyvärr inget skydd mot plagiat eller stöld.

Stims främsta uppgift är att se till att våra medlemmar ska få betalt när deras musik spelas.

När blir musiken skyddad?

Ett musikverk är enligt Upphovsrättslagen automatiskt upphovsrättsskyddat direkt när det skapats, oavsett om det finns på noter, är inspelat eller registrerat hos Stim. Att du anmäler det till Stim innebär enbart att du får betalt när verket spelas eller ges ut.

Hur kan jag bevisa att jag skrivit en låt?

För att kunna bevisa att du haft materialet ett visst datum så kan du skicka din demo, eller noter och text i ett rekommenderat brev med mottagningsbevis till dig själv, och behålla försändelsen oöppnad. Det bevisar visserligen inte att det är du som skrivit musiken eller texten, men poststämpelns datum kan vara viktig vid en dispyt. Detta måste förstås ha gjorts innan materialet har börjat spridas.

Det finns ett antal externa tjänster som erbjuder digital datummärkning för filer som kan hjälpa dig att bevisa att du haft materialet vid ett specifikt datum.

Bedömningskommittén

När ett musikverk anses vara likt ett annat kan kompositörer ibland bli oense. Stim avgör inte såna dispyter, de måste lösas av parterna själva. Däremot har vi på Stim en bedömningskommitté som kan ge er ett utomstående utlåtande.

Kommitténs utlåtanden är inget beslut, utan enbart ett vägledande expertutlåtande. Med stöd av kommitténs utlåtande kan Stim ibland hålla inne pengarna för ett verk tills det är klargjort vem som har rätt att få pengarna. Stims bedömningskommitté består av representanter för SKAP, FST och Musikförläggarna.

För mer information om bedömningskommiténs arbete, kontakta Stims musikkonsulent Jonas Nordin på [email protected]