Priser och särskilda villkor för musikutrustning i hyrbilar

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för musikutrustning i hyrbilar.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musikutrustning i hyrbilar

Licensskyldighet för Musik i hyrbilar gäller för Juridiska personer som offentligt framför Musik genom att för korttidsuthyrning tillhandahålla bilar försedda med teknisk utrustning för mottagning och uppspelning av Musik. Med kortidshuthyrning avses hyresperioder på upp till 30 dagar.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.