Stims uppdrag är att bevaka medlemmarnas rättigheter

Våra medlemmar har gett oss uppdraget att bevaka deras ekonomiska rättigheter och se till att de får betalt när deras musik spelas. Det gör vi genom att erbjuda licenser till de som använder musik i sin verksamhet. 

Stim erbjuder de som använder musik i sin verksamhet ett tillstånd, en musiklicens. Licensen ger kunden rätt att använda musik inom ett visst område, till exempel på en servering, en konsert eller på en webbplats

Utbetalningar

Vi fördelar pengarna som våra kunder betalar för licenserna mellan de upphovspersoner och förlag som äger rättigheterna till musiken. Det här systemet fungerar också internationellt eftersom Stim är en del av ett världsomspännande nätverk av systerorganisationer. Därför kan vi också betala ut pengar till den som fått sin musik spelad i utomlands.

Upphovsrätten och återväxten

En del av arbetet med att bevaka våra medlemmars rättigheter handlar om att stå upp för upphovsrätten. Den är själva förutsättningen för att vi ska kunna se till att de som skapar musiken får betalt. Vi arbetar för en stark och modern upphovsrätt och för att påverka politiken så att vi har de bästa möjliga förutsättningarna för skapande och återväxt i Sveriges musikliv.