Extrastämma 16 oktober 2017

Här hittar du information om den extrastämma som hölls måndagen den 16 oktober.

Läs gärna separat information om Stims ordinarie stämma. Den senaste ordinarie stämman ägde rum den 29 maj 2017.

Du som är medlem i Stim får med posten och, i de fall du lämnat din e-postadress till oss, med e-brev kallelse med bilagor inför extrastämman. Materialet skickas ut den 21 september.

Bakgrund

Vid Stims senaste ordinarie medlemsstämma den 29 maj i år behandlades en motion avseende begäran av särskild granskning av Stims förvaltning bland annat på området ”bakgrundsmusik utan rapportering”. Stämman beslöt med acklamation att avslå förslaget om särskild granskning.

Den 7 september mottog Stim en begäran om att hålla en extrastämma för att besluta om en särskild granskning. Den aktuella begäran avser samma frågeställning som avslogs av medlemsstämman för några månader sedan. Då begäran undertecknats av tillräckligt många medlemmar för att det ska vara aktuellt att kalla till extrastämma, kallas du därför nu till en sådan. 

Föranmäl dig senast 2 oktober

Anmäl ditt deltagande via e-post på [email protected] senast den 2 oktober, så kan vi förbereda röstlängden och göra inpasseringen på plats smidigare för dig och alla andra stämmodeltagare.

Stämman startar kl. 10.00 – frukostmacka från 08.00

För dig som föranmäler dig kommer det att serveras en frukostmacka med dryck från kl. 08.00. Frukosten dukas av kl. 09.30, så se till att vara på plats i god tid. 

Stämmoguide, fullmaktsguide och fullmaktsmallar

Vill du veta mer om hur en stämma går till, eller hur du deltar och gör din röst hörd via ombud? Längst ned på sidan hittar du stämmoguide, fullmaktsguide och fullmaktsmallar.

Kontrollera din fullmakt i förväg

Om du vill låta någon annan företräda dig vid stämman genom fullmakt, skicka in en inskannad kopia av fullmakten till [email protected] för påseende i förväg, så hjälper vi dig att kontrollera att den är korrekt. 

Delta på distans

Om du bor och arbetar utomlands, eller av annat skäl inte kan närvara på plats, har du möjlighet delta i stämman på distans på elektronisk väg. För att kunna göra det, måste du begära deltagande på distans senast den 2 oktober. Skicka din begäran till [email protected] och uppge utöver anmälningsuppgifterna namn/firmanamn, personnummer/organisationsnummer och mobiltelefonnummer även en e-postadress som du kan använda under stämman.

Frågor?

Om du har frågor om fullmakter eller något annat, kontaktar du oss bäst via e-post på [email protected]. Du kan också ringa 08-783 88 00 och uppge ditt ärende så blir du kopplad rätt.

Läs gärna våra frågor och svar om extrastämman. Vi rekommenderar dig även att gå igenom vår webbinformationen om hur analogiavräkningen fungerar.

Material till extrastämman

När och var är stämman?

Extrastämman den 16 oktober äger rum i Stimhuset på Hornsgatan 103 i Stockholm.

Hitta hit!