Stims promotionnämnd – SPN

Stims promotionnämnd arbetar för att främja ny musik och för att ge förutsättningar för framtida skapande inom musikområdet.

Stim arbetar för att tillgängliggöra svensk musik och för att den ska spelas mer, både i Sverige och utomlands. Det sker genom promotionverksamhet i projektform. Projekten bereds av Stims promotionnämnd, ett expertorgan med oberoende ledamöter som tillsätts av Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt, som också fattar beslut om de projekt som föreslås.

Stims promotionnämnd arbetar självständigt med att söka upp eller initiera projekt som man bedömer kan främja målen med verksamheten på bästa sätt. Det finns alltså inte möjlighet att söka pengar från nämnden. 

På Stims promotionnämnds kansli arbetar Mattias Franzén. Frågor om verksamheten kan ställas till [email protected].

Alla Stims promotionnämnds beslutade projekt