ICE – internationellt samarbete som förenklar och ger fördelar över gränserna

Snabbare, lättare och säkrare pengar till upphovspersonerna. Det är orsaken till bildandet av det samägda licensieringsbolaget ICE Services.

Stim har tillsammans med GEMA i Tyskland och PRS for Music i England byggt upp en ny internationell standard som förenklar licensieringen av musik online. Det gemensamma bolaget ICE Services och är inte bundet till några geografiska gränser.

– Det finns många synergier som vi direkt har nytta av i och med det nya bolaget. Istället för att vart och ett av bolagen ska licensiera, matcha innehållet i alla rapporter för alla länder och fakturera kan vi göra det gemensamt. Det blir med andra ord en hantering istället för tre. De tre sällskapen har också system som kompletterar varandra och som vi har använt när vi byggde den nya lösningen. Det blir enklare både för oss, våra kunder och de digitala musiktjänsterna, säger Åsa Carild, affärsutvecklare på det nya bolaget med huvudkontor i London.

Genom samarbetet får alla inblandade större muskler än var och en på egen hand.

– Vi kan följa upp marknaden även för mindre utländska tjänster och vi får en heltäckande licensiering. Vi kan också snabbare licensiera nya tjänster. Här har Stim visserligen alltid legat långt framme men det har varit omöjligt att täcka alla tjänster, vilket innebär förlorade intäkter. Och det kan handla om ganska stora pengar – när Stim började med pan-europeisk licensiering ökade intäkterna direkt för de låtskrivare som berördes.

Hon betonar samtidigt att ICE Services ”bara” hanterar licensiering för onlinetjänster.

– Stim och övriga lokala upphovsrättssällskap arbetar på samma sätt som tidigare med bakgrundsmusik, CD, radio, teve, etcetera. Men för onlinemusiken är samarbete en förutsättning. Den har inte samma geografiska gränser som tidigare. Och ICE underlättar även för de som vill licensiera nya musiktjänster. De slipper ju skaffa lika många licenser som tidigare, och vi vill ju att marknaden ska blomma, säger Åsa Carild.

ICE – varför det? Fem frågor till Stims vd Karsten Dyhrberg Nielsen

Varför har Stim valt att investera i ICE?

Våra marknader förändras från att vara nationellt avgränsade till att vara gränslösa. Och vi tror att starka internationella affärssamarbeten behövs för att få den nödvändiga strategiska styrkan att kunna säkra den bästa möjliga hanteringen av våra upphovspersoners och förlags rättigheter på lång sikt.

Varför just PRS for Music och GEMA?

– De är två av Europas marknadsledande upphovsrättsorganisationer, som dessutom delar vår vision om att kunna erbjuda de mest effektiva administrations- och licenseringslösningarna till kunder och rättighetshavare.

Varför just nu?

– Vi har ju samarbetat med PRS for Music sedan 2008, och visionen för det utökade samarbetet med GEMA har vi haft sedan länge. Vi har legat i startgroparna och väntat på att EU-kommissionens konkurrensprövning skulle bli klar, vilken den blev i somras. Nu är vi klara med systemen och har satt upp ett team som ska ta samarbetet dit vi vill.

Betyder detta att Stim, GEMA och PRS for Music slås ihop?

– Inte alls! Vi på Stim fortsätter fokusera på att erbjuda de bästa tjänsterna för våra anslutna och förbli relevanta för Sveriges musikskapare och förlag, på samma sätt som GEMA och PRS gör det för sina medlemmar. Och samarbetet på licenseringssidan innefattar bara de digitala musiktjänsterna. 

Varifrån betalas avräkningarna för de anslutna – från ICE eller Stim?

– Det två ICE-bolagen skickar informationen till oss på Stim, som betalar ut avräkningen till våra anslutna.

Tags