Frågor och svar rörande lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Den 1 januari 2017 fick vi en ny lag i Sverige kallad lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Lagen bygger på ett direktiv från EU som antogs i februari 2014 och resulterade i förändringar i Stims verksamhet och stadgar.

Syftet med lagen är bland annat:

  • Garantera att medlemmar kan delta i beslutsfattandet på ett tillfredställande sätt
  • Säkerställa att den ersättning sällskapen samlar in hanteras ansvarsfullt
  • Medlemmar och andra rättighetshavare ska garanteras insyn i verksamheten
  • Tydliggöra anslutna och medlemmars rättigheter

 

1. Hur kommer lagen påverka mig som är ansluten?

En av de större förändringarna är att du som är ansluten omfattas av nya allmänna villkor för anslutning. De nya allmänna villkoren tydliggör dina rättigheter som ansluten och hur förvaltningsuppdraget fungerar.

2. Hur kommer lagen att påverka mig som är medlem med rösträtt?

För dig som är medlem med rösträtt gäller samma förändringar som för anslutna, men som medlem med rösträtt kommer du dessutom att få möjlighet att delta och rösta på distans, via elektronisk röstning, vid Stims årsstämma.

3. Vad innebär de nya villkoren för anslutning?

De nya villkoren för anslutning bygger på det gamla anslutningskontraktet men, i de nya villkoren tydliggör vi dina rättigheter som ansluten och hur förvaltningsuppdraget fungerar.

4. Vad innebär det att jag kan begränsa förvaltningsuppdraget?

I lagen tydliggörs det att en ansluten har rätt att begränsa ett redan lämnat förvaltningsuppdrag eller lämna ett mindre omfattande förvaltningsuppdrag. Kontakta Stims Medlemsservice för att få reda på vad du kan göra och hur du går tillväga.

8. Vad innebär Stims nya stadgar?

Stim har gjort en nödvändig översyn av stadgarna för att säkerställa att verksamheten anpassas till lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt – och lever upp till kraven i den reviderade lagen om ekonomiska föreningar som antagits. Stim har samtidigt moderniserat och förenklat stadgarna.

9. Har andra sällskap gjort samma anpassningar som Stim?

Även om det finns likheter mellan Stim och systersällskap i andra länder så finns det också olikheter. Direktivet har implementerats på lite olika sätt i olika länder och lagen är alltså olika utformad i olika länder. Stim har därför gjort anpassningar som är möjliga utifrån Stims modell och utifrån att Stim på ett effektivt ska kunna tillvarata och förvalta kollektivets intressen.