Om upphovsrätt

Upphovsrättslagen är utformad så att rättighetshavarna, till exempel författare, kompositörer, musiker, fonogramframställare med flera har ensamrätt till sina verk och prestationer. Deras ekonomiska och ideella intressen ska på så sätt kunna tillvaratas.

Ensamrätten innebär att rättighetshavarna själva bestämmer om exemplar av deras verk ska få framställas och spridas till allmänheten - i lagen finns dock några inskränkningar angivna. Vidare om deras verk skall få göras tillgängliga för allmänheten genom att framföras offentligt och överföras till allmänheten.

Upphovsrätten till ett verk uppstår i samma stund som verket tillkommer utan att några formaliteter behöver iakttas. Fördjupad information om upphovsrätten

Upphovsrättslagen i sin helhet.