YouTube

 • Behöver min låt vara utgiven och måste den ha en ISRC-kod för att kunna avräknas?

  Ja, den behöver vara utgiven. För att din låt ska kunna identifieras och lyssnas av mot YouTubes Content ID-system måste YouTube ha tillgång till en fysisk inspelning, en så kallad referensfil. Är din låt utgiven av skivbolag eller aggregator som har avtal med YouTube är sannolikheten stor att det finns en referensfil och då ökar chanserna för identifiering avsevärt. Om din låt dessutom är taggad med en ISRC-kod förbättras förutsättningarna för att låten blir identifierad. Läs mer om YouTubes innehållsidentifiering på support.google.com/youtube

 • Måste det vara reklam i samband med min låt för att jag ska få betalt?

  Nej, reklamintäkten styr det totala beloppet som YouTube betalar men Stims utbetalningar utgår från antalet tittare. För Stimanslutna rättighetshavare gör det alltså ingen skillnad om YouTube visar reklam före ett videoklipp med just din musik eller inte, så länge Stim har kunnat matcha den aktuella YouTube-videon med ditt musikverk i Stims verkregister.

 • Får YouTube placera vilken reklam de vill på mitt klipp?

  Det är upp till YouTubes annonspolicy att bestämma vilka annonser som ska gå på vilka videor, men för att systematiskt och under längre tid placera specifik reklam kopplad till specifikt innehåll (product endorsment) krävs rättighetshavarens uttryckliga tillstånd. Via YouTubes CMS-system kan du blockera reklamen vid uppladdning eller vid senare tillfälle.

 • Måste jag kontakta skivbolaget om jag lägger upp ett filmklipp med en befintlig inspelning? Eller räcker det att Stim har ett avtal med YouTube?

  Du måste kontakta skivbolaget. Stim licensierar textförfattarens, kompositörens eller musikförläggarens rättigheter, inte skivbolagens rättigheter.

 • Vilken musik får jag som privatperson lägga upp på YouTube?

  Som privatperson som agerar utan tanke på kommersiellt syfte behövs inte en särskild licens för att lägga musik till bild - det vill säga synkronisera musik - till din video, det omfattas av Stims avtal med YouTube. Om du däremot räknar med någon form av kommersiell nytta, ska du ansöka om licens för synkroniseringen från NCB.

 • När betalas pengarna ut?

  Varje kvartal.

 • Hur många visningar krävs för att få stimpengar?

  Antalet visningar för att få Stimpengar varierar beroende på hur svårt verket är att identifiera. Vi har möjlighet att avräkna vid cirka 5 000 visningar i ett och samma land och per månad, förutsatt att YouTubes rapport innehåller information om verket som skapar en automatisk verkidentifiering. Videoklipp med musik som inte får automatisk träff identifierar/matchar vi manuellt. Detta gäller klipp som har fler än 30 000 visningar per månad och land.

   

  Tänk på att den ”visnings”-räknare som du ser nedanför själva videoklippen på YouTube visar totalt antal visningar, globalt och sedan klippet lades upp.

   

 • Finns det någon beloppsgräns för utbetalningar?

  Ja, lägsta nivån för utbetalning är 200kr. Når du inte upp till den står pengarna kvar hos Stim tills du nått beloppsgränsen.

 • Vad gäller angående synk-rättigheter?

  Rätten att använda synkroniserad musik beror på den avsedda användningen. Det är till exempel ok att använda musik i ett icke kommersiellt sammanhang, men om avsikten är kommersiell vinning täcks det inte av avtalet och en separat licens krävs. Kontakta Stims medlemsservice om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

 • När trädde YouTube-avtalet i kraft?

  Avtalet gäller från och med oktober 2013.

 • Vad innebär kommersiellt syfte?

  Kommersiellt syfte klassificeras normalt som när en ekonomisk nytta förväntas, eller om den som lägger upp videon är en näringsverksamhet, kommun eller liknande. Kommersiell nytta behöver inte betyda monetära medel, det kan handla om att främja eller marknadsföra verksamheter eller tjänster, t ex göra reklam för en teatergrupp eller en ny bok.

 • Vad innebär avtalet med YouTube?

  Avtalet med YouTube innebär att Stimanslutna rättighetshavare har möjlighet att få ersättning från YouTube. YouTube och Stim har kommit överens om en licens för YouTube i Sverige och övriga Europa. Licensavtalet omfattar de musikaliska verk där Stim förvaltar rättigheterna som strömmas via YouTube i Sverige och övriga Europa, inklusive musik i traditionella musikvideor, promotionvideor, konsertvideor, innehåll av typen tv-klipp med musik i bakgrunden, direktsändningar och videoklipp uppladdade av användarna. Alla Stimanslutna musikskapare och musikförlag omfattas.

 • Varför är avtalsvillkoren med YouTube sekretessbelagda?

  Vi verkar på en internationell, kommersiell och konkurrensutsatt marknad. Det betyder att vi i många fall av juridiska och affärsmässiga skäl inte kan uttala oss om våra avtalsförhandlingar och samarbeten. I det här fallet klassas avtalsvillkoren som affärshemligheter, vilket är praxis i affärssammanhang. Vi har ett sekretessavtal med YouTube, vilket gör att vi inte kommer att avslöja några detaljer om avtalet.

 • YouTube säger att jag inte har rätten till musiken som jag har lagt ut, vad gäller?

  I detta fall handlar det inte om den upphovsrätt som upphovspersoner och förlag har till sina verk. YouTube har avtal med Stim för det. Det här handlar om inspelningsrättigheter, dvs vem som äger själva inspelningen (masterrättigheterna), det är inget som vi på Stim företräder. IFPI är den organisation som företräder skivbolagen. Du får kontakta YouTube i ärendet.

 • Vem gör musikrapporteringen?

  YouTube förser Stim med rapporter över vad som spelas. Dessa matchas sedan med Stims verkdatabas.

 • Hur får man reklam kopplad till sina filmklipp?

  Som YouTube-användare kan du ange att du äger de nödvändiga rättigheterna för att möjliggöra reklam. Det gör du i kontoinställningarna för YouTube (kryssa i alternativet att du tillåter att annonser visas tillsammans med dina videoklipp). YouTube kan sedan placera reklam på ditt klipp.

 • Vilket geografiskt område omfattar Stim-licensen?

  Avtalet omfattar, förutom Sverige, EU:s övriga 27 medlemsstater samt Island, Norge, Lichtenstein och Schweiz. 

 • Hur registrerar jag mina låtar hos Stim som ligger på YouTube?

  Du anmäler som vanligt dina verk till Stim via verkanmälan på webben.

 • Är det någon typ av filmklipp med musik som inte omfattas av Stims avtal med YouTube och som man alltså inte får ladda upp på YouTube?

  Innehåll som skulle kunna påverka/strida mot upphovspersonens ideella rättigheter och/eller något som är för kommersiell vinning får inte laddas upp utan rättighetshavarens uttryckliga tillstånd.

 • Hur vet Stim vad som spelats på YouTube?

  YouTube använder flera olika tekniker för att identifiera innehåll. De skickar rapporter till Stim med data över vilken musik som spelas. Läs mer om YouTubes innehållsidentifiering på support.google.com/youtube.

 • Vad händer när reklam klickas bort?

  För Stimanslutna rättighetshavare gör det ingen skillnad om YouTube visar reklam eller inte före ett videoklipp med musik, så länge Stim har kunnat matcha den aktuella videon med ditt musikverk i Stims verkregister. Reklamintäkten styr det totala beloppet som YouTube betalar men Stims utbetalningar utgår från antalet tittare.  

 • Mitt företag har en webblicens med Stim, får vi lägga upp vår reklamfilm som innehåller skyddad musik på YouTube nu?

  Nej. Avtalet omfattar inte synkroniseringsrättigheter för musik som används i reklamsyfte.