Sweden Rock betalar, men grundproblemet kvarstår

Den 31 maj meddelade Sweden Rock Festival att man trots allt tänker betala in ett förskott till låtskrivarna för årets festival.

I det pressmeddelande festivalen skickade ut säger man att man ”hoppas att merparten av dessa pengar ska komma låtskrivarna tillgodo”. Uttalandet är svårt att förstå som annat än tom retorik eftersom fördelningen av insamlade pengar till upphovsmännen är Stims egentligen enda mål. Stim är nämligen, till skillnad från Sweden Rock, inte vinstdrivande för egen del.

Arrangörerna bakom Sweden Rock säger sig vara angelägna om att Stim i och med inbetalningen inte drar tillbaka den stämningsansökan som vi gjort till tingsrätten i Blekinge. På den punkten kan de vara lugna. Stämningsansökan gäller nämligen Sweden Rocks ofullständiga redovisning och betalning för åren 2009 och 2010.