Nyhet17 april 2020
Livemusiken har blivit extra hårt drabbad under den rådande covid-19-krisen. Förbudet mot sammankomster med fler än 50 personer har satt stopp för i princip alla livespelningar. Stims promotionnämnd (SPN) lanserar därför nu ett tillfälligt stöd till livestreaming av konserter.

För att kunna sprida musik i tider då möjligheterna är begränsade vill SPN underlätta för arrangörer att genomföra evenemang, genom att erbjuda dem hjälp att livestreama konserter.

Erbjudandet innebär att den som blir beviljad stödet får hjälp av professionella filmare att streama de utvalda konserterna, samt ersättning för filmarens resor. Stim kommer även betala 1500 kr/musiker i en kompletterande ersättning för livestreamen.

Erbjudandet gäller både för externa konsertarrangörer men även musiker och musikgrupper som söker hjälp utan att en arrangör är involverad. Ingen åtskillnad görs mellan olika musikaliska uttryck. Alla genrer är välkomna, och sökande från hela landet välkomnas.

Noomi Hedlund, frilansande projektledare med bakgrund från opera- och festivalproduktion, är den som fått i uppdrag att sätta projektet på banan.

Vilka slags konserter har du sett framför dig när du har arbetat fram det här konceptet?

Jag ser framför mig ganska ovanliga konserter. Den rådande situationen gör ju att stora konsertlokaler – och konserter med publik – inte längre är aktuella, vilket öppnar upp för intima konsertupplevelser i potentiellt okonventionella miljöer. Jag tror och hoppas att tilltalet kommer att bli annorlunda, mer nära, trots att publiken till stor del inte kommer att befinna sig fysiskt i konsertlokalen. Jag hoppas också att det kan få bli en fin ny erfarenhet för en del arrangörer och musiker, både konstnärligt och “tekniskt”, som kanske inte har testat på att livestreama tidigare. Det ska bli kul att se vad detta mynnar ut i!

När kan vi se de första konserterna?

De första konserterna kommer att komma igång ganska omgående, är min förhoppning. Så snart vi öppnat upp för att ta emot ansökningar om projektstöd kommer vi löpande att dela ut bidrag och hjälpa till med att sy ihop de praktiska delarna gällande konsertplats, datum, filmare etc. Min uttalade ambition är att de som söker ska kunna få besked inom tre arbetsdagar.

Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens dagliga uppdateringar, och i den mån det går anpassa projektet till eventuellt förändrade förutsättningar. Vi ska försöka vara så flexibla som möjligt i denna märkliga situation!

Mattias Franzén är verksamhetschef för Stims Promotionnämnd och beskriver nämndens roll i sammanhanget:

– Promotionnämnden är ett expertorgan som ska identifiera behov i musiklivet och föreslå projekt som svarar mot dessa. I det här fallet har man sett att hela kretsloppet musikskapare, musiker, konsertarrangörer och publik hotas, och därför föreslagit streamingstödet som en förhållandevis enkel åtgärd. Coronapandemin gör behoven tydliga och just nu måste vi bidra till att hela den musikaliska näringskedjan ges möjligheter att klara krisen.

Ansökningen är nu stängd och de som är aktuella för att få stöd kontaktas av oss. Tack för alla ansökningar!