Kjell-Åke Hamrén

Kjell-Åke Hamrén
Foto: Anna Rut Fridholm
Nyhet16 november 2016
Efter fem år som styrelseordförande för Stim har Kjell-Åke Hamrén meddelat att han avgår vid årsstämman i maj 2017. – Jag har haft olika uppdrag inom Stimsfären i många år, och vid 63 års ålder känner jag att det är dags att lämna över till någon annan. Tidpunkten är dessutom väl vald – vid årsskiftet införs den nya lagstiftning som harmoniserar regelverken för alla förvaltningssällskap i Europa. Så det är en naturlig brytpunkt.

 

Kjell-Åke Hamrén tillträdde som ordförande i Stim 2012. Innan dess var han bland annat ordförande i en av Stims stiftarorganisationer Musikförläggarna och i Musikförläggarnas internationella samarbetsorganisation ICMP.

Under hans tid vid rodret har Stim bytt vd, antagit en strategisk 1000-dagarsplan, konsoliderat sin kärnverksamhet och utvecklat sitt internationella samarbete för att stärka musikskapares möjligheter att få skälig ersättning också på den digitala marknaden. Och han talar sig varm för den kollektiva förvaltningen:

– I takt med att musiklivet expanderat har upphovsrättssällskapen i Sverige och Norden fått en allt viktigare roll att göra musiken tillgänglig för alla, inom ramen för ett gemensamt regelverk för licensiering och rättighetsklarering.

Under Kjell-Åke Hamréns tid som ordförande har Stim tagit en proaktiv roll i utvecklingen av kollektiv förvaltning av musikrättigheter i Europa, både på marknaden och i förhållande till lagstiftningsarbetet, för att stärka både upphovsrätten, den kollektiva modellen och upphovsrättssällskapen.

– Tillsammans med brittiska PRS for Music och tyska GEMA driver Stim det gemensamma bolaget ICE, som arbetar med gränsöverskridande licensiering och förvaltning av musikrättigheter i Europa. Detta, i kombination med den nya EU-lagstiftningen, är en garant för att den kollektiva modellen kan säkerställas även i framtiden.

Varför Kjell-Åke Hamrén väljer att lämna just nu förklarar han med att det handlar både om förnyelse och om fokus.

– Jag har haft flera olika roller inom Stimsfären väldigt länge. Redan av det skälet borde det vara helt okontroversiellt att jag till våren, vid 63 års ålder, vill lämna plats för någon annan. Alla organisationer mår bra av att emellanåt få in nytt blod i sina system, om inte annat så för att få världen beskriven i andra ord, utifrån andra erfarenheter och referenser. Det är själva kärnan i den demokratiska processen.

Ett andra skäl är att Kjell-Åke Hamrén vill få tid över till andra saker. Han är fortfarande aktiv musiker, engagerad i det lokala kulturlivet hemma i Hälsingland och jobbar med ett forskningsprojekt kring efterkrigstidens violinpedagogik.

– Det har varit minst sagt intensiva fem år. Under vissa perioder har det inte riktigt funnits utrymme för så mycket annat i mitt liv. Och då har jag efter moget övervägande kommit fram till att det finns en uppenbar logik i att sluta nu till våren.

Läs en mer djupgående intervju med Kjell-Åke Hamrén här.