Nyhet13 januari 2015
Stim och SAMI/Ifpi vill teckna ett nytt avtal med branschorganisationen Biluthyrarna för musikanvändningen som sker i bilarna - samtidigt pågår en tvist om rätten att ta betalt. Då man tidigare inte lyckats komma överens har Stim respektive SAMI/Ifpi lämnat in stämningsansökningar riktade till två branschaktörer, Fleetmanager och SIXT.

2011 träffade Stim och SAMI/Ifpi ett centralt avtal med branschorganisationen Biluthyrarna Sverige AB. Avtalet innebar att deras medlemmar skulle betala en avgift per hyrbil till Stim och SAMI/Ifpi för musikanvändningen som sker i bilarna – det offentliga framförandet. Tillsammans tog man även fram prisnivån för offentligt framförande i hyrbilar. 2014 var priset 51,90 kr (exklusive moms) per bil och år att betala dels till Stim och dels till SAMI/Ifpi.

På samma sätt som på andra områden har organisationerna tecknat licenser och krävt betalning även för företag som inte är medlemmar i Biluthyrarna. Avtalet med Biluthyrarna löpte på tre år, men är nu uppsagt på Biluthyrarnas initiativ. Stim och SAMI/Ifpi ser helst att ett nytt avtal tecknas.

Fleetmanager, en aktör i branschen, har bestridit betalningsskyldighet. Bolaget leasar ut sina bilar till franchisetagare, exempelvis SIXT Biluthyrning. Då Stim och Fleetmanager inte lyckats nå en överenskommelse söker Stim nu stämma Fleetmanager för medhjälp till upphovsrättsintrång. Samtidigt kräver Stims systerorganisation SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) biluthyraren SIXT på ersättning för offentligt framförande av musik i hyrbilar.

– I så gott som i alla kommersiella sammanhang spelas musik. Musik som underhåller, som lockar konsumenter, skapar en trevlig miljö och stärker upplevelsen av varumärket. Vi är glada att så många branscher vill tillhandahålla musik till sina kunder – men självklart är det ett mervärde som man ska betala för, säger Nicklas Sigurdsson, chef för försäljning och marknad på Stim.

– Musik kan spelas via bilradio, strömmat, CD – oavsett uppspelningskällan ingår det i SAMIs uppdrag att värna artisternas och musikernas rättigheter och se till att de får betalt när musiken spelas, säger Elisabet Widlund, kommunikationschef på SAMI. För oss är det också viktigt att vi vet var gränsen för ersättningsskyldighet går och ser stämningen som ett led i att få detta klarlagt.

----

Fakta om Stim och SAMI

Stim arbetar på uppdrag av cirka 75 000 medlemmar. I uppdraget från medlemmarna ingår att administrationen ska behandla marknadens aktörer lika vad gäller prissättning och licensieringsvillkor. De låtskrivare vars musik framförs på offentlig plats har rätt till upphovsrättslig ersättning enligt lag, oavsett typ av uppspelningskälla. På motsvarande sätt värnar SAMI om sina anslutna och samlar mot bakgrund av 47 § URL in ersättning i samarbete med Ifpi för såväl utövare som framställare.