Nyhet20 augusti 2018
All musik är inte storsäljande. Allt musikskapande går inte att leva på. För att hjälpa de delar av musiklivet som inte finns på topplistorna, men vars musikskapande är värdefullt för svenskt musikliv, delar Stim varje år ut stipendier till musikskapare och textförfattare.

Under perioden 20 augusti – 21 september är alla Stimanslutna upphovspersoner varmt välkomna att söka Stimstipendium via ett webbformulär på ’Mina sidor’. 2017 fick 108 personer dela på 4,5 miljoner kronor.

– En del i Stims musikfrämjande uppdrag är att uppmärksamma svenska låtskrivare, kompositörer, tonsättare och textförfattare. Genom stipendierna bidrar Stim och därigenom alla de som betalar för musiken till återväxt och mångfald i svenskt musikliv. Det är ett samhällsnyttigt uppdrag – på så sätt kan musiken fortsätta att utvecklas, säger Karsten Dyhrberg Nielsen, vd Stim.

Stimstipendiet är en investering i framtiden och ska i första hand bidra till att skapa ny svensk musik genom att främja talanger och de individer som gör flera intressanta saker. Man gör därför en helhetsbedömning även av de musikaliska sammanhang där sökanden bidrar med sina kompositioner.

Under bedömningen anonymiseras alla bidrag. Det går till så att medlemarna i stipendiekomittén inte kan se namnet på den som söker under den första individuella sorteringen av bidragen. Det är först i den andra sorteringen, när kommittén sitter tillsammans och gör bedömningen av de ansökningar som finns kvar som de har tillgång till all information.

Lycka till med din ansökan och var gärna ute i god tid. Läs instruktionerna noga och kontakta oss på stipendium@stim.se med eventuella frågor. Efter den 21 september klockan 15.00 är det inte längre möjligt att skicka in sin ansökan för årets Stimstipendium.

Stimstipendiet har funnit sedan 1925. Ansökningarna bedöms utifrån de regler för urval som Stims styrelse fastställt; konstnärlig verksamhet och kvalitet. Kommittén strävar så långt det är möjligt efter mångfald och spridning. 

Besked om vilka som tilldelas stipendiesumman (som är på 25 000 kr eller 50 000 kronor) ges i mitten av november till alla som ansökt. Stipendieceremonin äger sedan rum i början av december 2018.  

Under 2018 består stipendiekommittén av:

Ordförande: Ann-Christin Biel, Lisa Långbacka (2018-2020), Pär Lindgren (2016, 2018-2019), Patrik Sventelius (2017-2019), Mattias Rodrick (2018-2020), Magnus Frykberg (2016-2018) , Textbedömare: Daniel Boyacioglu (2017-2018), Suppleant: Ulla-Carin Nyquist

 

– Det känns stort att tilldelas Stimstipendiumet, och det är en ära att få ett stipendium som ser dig utifrån ditt skapandet och samtidigt bekräftar dig som artist.​

Sandra Sumie Nagano, Stimstipendiat 2017​
 

– Att bli tilldelad Stimstipendiet kändes som ett erkännande och en uppmaning att fortsätta att prioritera skrivandet. Stipendiesumman möjliggör för mig att känna mig trygg i att investera i egna projekt emellan beställningarna, samt på sikt att kunna realisera en utgivning av min egen musik.

Carl Bagge, Stimstipendiat 2017