sofie_marin_7_juni_music_room_red_breddare.png

Sofie Marin. Foto: Christin Holm Gatica.
Sofie Marin. Foto: Christin Holm Gatica.
Nyhet20 januari 2023
Stims chef för den musikfrämjande verksamheten, Sofie Marin, firar ett halvår på jobbet med att både blicka bakåt och framåt – mot ett fullspäckat jubileumsår då Stim fyller 100 år.

”Det är en alldeles speciell känsla att skriva årets första hälsning från den musikfrämjande verksamheten på Stim. Så mycket har hänt sedan starten av den nya avdelningen sommaren 2022 och ni är många som bett oss berätta mer om de olika projekt och satsningar vi arbetar med. Stort tack för visat intresse, det är tydligt att Stims musikfrämjande insatser berör och gör skillnad.

Så, vad är det då som utmärker vårt kulturella uppdrag? Både Stims avdelning för musikfrämjande, inklusive Stims dotterbolag Svensk Musik, och Stimsfärens tre föreningar FST, Skap och Musikförläggarna finansieras av kulturella avdrag som ska riktas in i olika musikfrämjande insatser. Stöden fördelas på tre områden; verksamhetsstöd där påverkansarbete ingår, direkta stöd i form av stipendier, priser, resebidrag och notutgivningsstöd etc samt fria medel som går in i olika projekt. Vi har en egen oberoende nämnd för musikalisk mångfald och upphovsrätt, NäMMU, som varje år går igenom våra verksamhetsplaner och beviljar medel för året som kommer. Förutom att bedriva egen verksamhet inom respektive organisation, samarbetar föreningarna också tillsammans i allt större utsträckning. Något vi ser fram emot att utveckla under året som kommer.

Sedan den nya avdelningen för musikfrämjande bildades har vi arbetat fokuserat bakom kulisserna för att förstå var behoven för våra anslutna rättighetshavare och svenskt musikliv är som störst, och vilka fokusområden som är bra att börja med. Detta kommer sedan ingå i den strategi vi nu arbetar med att ta fram för hela den kulturella verksamheten på Stim. Vilka är då vi? Förutom mig har vi vår verksamhetsproducent Mattias Franzén och Melina Hägglund, kommunikatör. Vi jobbar tätt ihop med vårt dotterbolag Svensk Musik som leds av verksamhetschef Ann-Christin Biel och hennes team på totalt nio personer  – och i nära samarbete med våra kollegor på Stim och inom föreningarna.

Var står vi då med allt, nu när jubileumsåret öppnat upp sina dörrar?

Vi har startat igång ett jämställdhets- och inkluderingsarbete för att uppnå ett mer jämlikt musikliv, där vi nu ser över alla våra främjandeinsatser så att de proaktivt bidrar till att skapa bättre förutsättningar för underrepresenterade att skapa och framföra sin musik. Här är partnerskapet med internationella jämställdhetsprojektet Keychange en viktig del, men också andra satsningar i Sverige och internationellt.

Därtill är vi i uppstart med ett hållbarhetsarbete, där vi tillsammans med de nordiska upphovsrättssällskapen Koda, Teosto och Tono utbyter erfarenheter och lärdomar för att se hur vi kan vara mer klimatsmarta och inkludera de 17 globala målen. UN Global Compact / Global Compact Sweden blir här en viktig resurs för att få de verktyg vi behöver så att vi kan mäta effekten av de insatser som görs. Vi har även samverkan med UNESCO Cities of Music, för kunskapsutbyte över landsgränserna.

Andra viktiga fokusområden är barn och unga, psykisk hälsa, utbildning, musik och entreprenörskap, innovation och musiktech samt internationell samverkan. Allt vi gör har till syfte att uppnå mångfald av musikaliska uttryck, stärkt upphovsrätt och återväxt. Bland årets viktigaste insatser ingår till exempel att vi nu ser över vår stödordningsmodell för att stärka upp marknadseftersatt musik, så att modellen blir både mer träffsäker och dynamisk framöver.

Närmast nu har vi inlett ett samarbete med Make Music Matter genom Linnéuniversitetet, Tim Bergling Foundation, Stiftelsen Signatur och Soundtrap by Spotify i ett nationellt skolprojekt, där skolungdomar får skapa musik tillsammans. Vi bedriver ett ukrainskt musikresidens i Stimhuset tillsammans med Musikcentrum Öst och partners som kommer fortsätta under året. I vår deltar vi i en digital utbildningssatsning tillsammans med Ifpi och partners genom samarbetsprojektet YOU+ på Fryshuset i december. Nyligen delade vi ut Stimstipendiet på fyra miljoner kronor till 149 stipendiater och har precis i dagarna beslutat om första omgången resebidrag.

Vi medverkade också tillsammans med Export Music Sweden, FST och Skap i Kulturrådets heldagskonferens ”Ett hållbart musikliv” som du kan ta del av här.

Håll dig gärna uppdaterad genom att följa Stims sociala plattformar; Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin – och självklart vårt nyhetsbrev där vi löpande kommer att dela med oss av senaste nyheterna inom främjandeverksamheten. Du hittar också mer om våra musikfrämjande initiativ och aktiviteter på Stim Forward Funds webb och via våra föreningars sociala medie-konton och nyhetsbrev. De anordnar många bra aktiviteter för sina medlemmar.

Vi ser fram emot att fira detta år tillsammans med dig, och är du i närheten av Stimhuset så tveka inte att komma förbi och hälsa på. Du vet väl att du som Stimansluten har tillgång till Stim Music Room för kreativt nätverkande och co-working utöver studiotider som kan bokas? Välkommen och Gott Nytt 2023!”

Sofie Marin,
Chef för Stims musikfrämjande verksamhet