Nyhet19 december 2017
Våren 2018 hålls nästa medlemsstämma i Stim. Bland de frågor du som är medlem kan vara med och bestämma om finns Stims styrelse och valberedning, samt den nya nämnden Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt, NäMMU. Sista datum för att lämna dina nomineringar är den 1 januari 2018.

Här nedanför ser du hur styrelse, NäMMU och valberedning ser ut idag och vilka av ledamöterna som är uppe för omval. Det är alltså till dessa platser du kan nominera kandidater.

Bra att tänka på när du nominerar är att komma ihåg att ange till vilken funktion du nominerar kandidaten och att ge en kort motivering. Tänk också på att Stim eftersträvar jämställdhet och mångfald i styrelse, valberedning och nämnder.

Läs mer om styrelsen, valberedningen och hur Stim styrs, samt mer om NäMMU. Där hittar du också information om mandatperioder och kan utläsa vilka personer som är uppe för omval till 2018.

Så här gör du!

Använd formulären nedan, där du också finner instruktioner om hur du nominerar. Formulären finns även på vår särskilda sida om Stims årsstämma.

Valberedningen välkomnar dina nomineringar senast den 1 januari 2018 till e-post valberedningen@stim.se.

Under våren arbetar valberedningen med att ta fram ett förslag om tillsättning av nya ledamöter i styrelse, NäMMU och valberedningen. Valberedningens förslag skickas sedan ut till alla medlemmar och publiceras på Stim.se inför årets ordinarie medlemsstämma.