Nyhet23 december 2016
Den 7 december 2016 tog NCB:s ledning, i samarbete med EY, fram ett förslag på en modell för administration av mekaniska rättigheter i de nordiska länderna.

Mot bakgrund av den vikande CD-försäljningen i Norden och den stadigt ökande användningen av streamingtjänster, har NCB och dess ägarsällskap arbetat på att utveckla en ny modell för licensiering av inspelad musik på fysiska medier. Enligt förslaget kommer NCB:s administrativa arbete med licensiering, insamling och distribution av upphovsrättsskyddad musik, fortsätta som tidigare, men i en ny organisatorisk miljö.

Förslaget innebär att allt arbete med administration och viktiga administrativa resurser outsourcas till KODA för att upprätthålla kärnverksamheten, kommersiell kompetens och "know how". Ett formellt beslut väntas tas av NCB:s generalförsamling på ett extrainsatt möte den 22 mars, 2017.

Om NCB:s generalförsamling fattar beslut om detta ser NCB samt dess ägarsällskap till att genomförandet av den nya modellen implementeras med så liten påverkan som möjligt för författare, kompositörer, musikförlag och NCB licenstagare.

OM NCB

NCB, som står för Nordic Copyright Bureau, är en musikorganisation som ägs av Stim tillsammans med motsvarande upphovsrättsorganisationer i de andra nordiska länderna.

NCB administrerar och tar betalt för mekaniska licenser och avtal – men ersättningen betalas ut till upphovspersonerna via Stim.

Länk till NCB:s hemsida

Här kan du läsa mer NCB och deras verksamhet