Jesper Thorsson ny vd för Export Music Sweden

Jesper Thorsson har utsetts till ny vd för Export Music Sweden. Han börjar sin anställning vid årsskiftet och kommer att leda kontorets förändring mot stärkt export för hela musikbranschen, oavsett genre.

Jesper Thorsson är utbildad inom musikvetenskap och projektledning, och har femton års erfarenhet från ledande befattningar i musikbranschen både på major- och independentbolag och har arbetat med vitt skilda genrer och artister genom åren. Senast som produktchef på musikbolaget Warner Music, ett arbete som inneburit bland annat marknadsföring och pr.

– Jag ser fram emot att leda och bredda Export Music Sweden. Ett mycket spännande uppdrag i en tid av stor förändring för hela musikbranschen. Efter nyår startar vi direkt med att vara lyhörda och definiera behoven för att nå ökade intäkter från musik som framförs och säljs i utlandet till bolag och enskilda musiker, artister och musikskapare, säger Jesper Thorsson.

Ägarna SAMI, Stim och Ifpi beslutade i somras att förändra Export Music Swedens verksamhet. Syftet med förändringen är att fler ska kunna ta del av verksamheten och i förlängningen få ökade intäkter från utlandet. Den nya verksamheten är till för alla medlemmar i SAMI, Stim och Ifpi/SOM, oavsett musikgenre och grad av kommersialisering. Musikexportkontoret ska efter årsskiftet arbeta med: 

  • Information och utbildning till hela den svenska musikbranschen om hur man exporterar musik.
  • Information till utländska journalister och musikbokare om den svenska musiken.
  • Stärkt samarbete inom Norden och med andra kulturella och kreativa näringar.