Nyhet21 maj 2024
Stim har ett viktigt uppdrag i att bidra till musikalisk mångfald och 2024 är ett intensivt år för utvecklingen av detta arbete, inte minst genom utveckling av Program för musikalisk mångfald. Det resulterar bland annat i vår kommande lansering av det nya stödet Förlagskraft som riktar sig till musikförlag verksamma inom marknadseftersatta musikområden.

Förlagskraft är ett initiativ inom Stims Program för Musikalisk Mångfald som är ett paraply för flera olika initiativ med syfte att synliggöra och stödja musik som har svårt att klara sig på en kommersiell marknad.

Stimanslutna musikförlag kan inom ramen för Förlagskraft ansöka om stöd till finansiering av projekt som syftar till att främja och tillgängliggöra marknadseftersatt musik. Projektansökan kan årligen beviljas stöd upp till 300 000 kronor och syftet är att bidra till musikalisk mångfald, fortsatt skapande och återväxt i svenskt musikliv.

Ansökan öppnar 1 september 2024

Ansökan om Förlagskraft kan göras via Mina sidor under perioden 1 september – 15 oktober och avser kommande projekt. Beslut om beviljat stöd meddelas senast 20 december via mejl och genom publicering på stimforwardfund.se. Utbetalning sker i januari 2025.

Stim kommer tillsätta en extern arbetsgrupp som granskar och bedömer ansökningarna. Vid mer komplexa ansökningar kommer även en senior rådgivande grupp att ge ett ytterligare utlåtande. Slutgiltigt beslut om tilldelning av stöd fattas av Stims vd.