Nyhet2 augusti 2021
Stimanslutna upphovspersoner är snart varmt välkomna att söka Stimstipendium.

Stipendiet ansöks via ett formulär på Mina sidor som endast är tillgängligt under ansökningsperioden som 2021 infaller 12 augusti – 12 september.

Tips!

Börja förbereda din ansökan redan nu genom att se över dina tilltänkta arbetsprov.
Syftet med Stims stipendium är att stimulera till skapande av ny musik av hög kvalitét. Välj verk som du anser visar på just detta. Om du redan erhållit Stimstipendium tidigare, för att öka dina chanser, sök inte med samma verk igen.

  • Arbetsproverna ska vara verkanmälda. Logga in på Mina sidor, under Mina verk (scrolla i menyraden uppe till vänster) kan du se om dina verk är verkregistrerade. Musiken kan, men behöver inte, vara utgiven. Minst 50% av varje verk ska vara skrivet av stimansluta.
  • Arbetsproverna ska bifogas digitalt. Godkända filformat: mp3 eller iTunes (max 320 kb/s) samt pdf.
  • Du kommer sedan i ansökan behöva bifoga minst 15 minuter musik – antingen uppdelad på flera verk, eller ett längre.
  • Vid ansökan i kategorin Konstmusik är det obligatoriskt att bifoga anonymiserat partitur i pdf-form, d v s där upphovspersonens namn är borttaget. Komplettera gärna även med ljudfil.
  • Text: Den som söker som textförfattare ska bifoga både pdf/text och ljudfil/musik, då texten bedöms i sitt musikaliska sammanhang. Ditt namn ska inte synas i pdf/text-filen. Du som skriver på andra språk än svenska och engelska. För att underlätta bedömningen av din ansökan bifoga en textfil med översättning.
  • Filmmusik/Dataspel/Scen: Ansökan måste innehålla både musik och bild för att kunna bedömas av stipendiekommittén. Länka direkt (via Youtube eller jämförbar tjänst) till det aktuella avsnittet. Om du inte kan bifoga visuellt material, sök då i annan genre.

Nytt är att du som erhållit ett ettårigt arbetsstipendie från KN/Konstnärsnämnden får söka Stimstipendium från och med i år.
Du som under året fått ett flerårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden under 2021 kan tyvärr inte ansöka. Inte heller du som fått Stimstipendium både 2019 och 2020.​ 

Vilka bedömer din ansökan?

Beslut om stipendier fattas av Stims styrelse efter förslag från en Stipendiekommitté. Kommittén består av ämnesexperter som alla är professionellt verksamma inom olika delar av musikområdet. Läs mer om hur processen går till här.

Aktuell stipendiekommitté

Michaela Lundin

(2021–2023)

Musikförläggarna

Pär Lindgren

(2020–2022)

FST

Lisa Grotherus

(2021–2023)

SKAP

Mattias Rodrick

(2021)

FST

Alina Devecerski

(2019-2021)

SKAP

Frida Hyvönen

(2020–2022)

SKAP

Stipendietagarna meddelas sedan i slutet av november. Här kan du läsa om 2020 års Stimstipendiater.

Varmt välkommen med din stipendiumansökan från och med 12 augusti 2021. 

Tags