Nyhet30 april 2021
Med bara några veckor kvar till Stims föreningsstämma är det hög tid för dig som vill vara med att påverka Stim att ansöka om medlemsskap.

Vill du påverka Stim? Som ansluten i Stim kan du ansöka om medlemsskap med rösträtt på stämman, som i år infaller den 26 maj. Genom medlemskapet kan du fatta viktiga beslut som påverkar dig som ansluten. Vill du engagera dig – vänta inte med din ansökan. Imorgon är det för sent. Läs mer om fördelarna med medlemskap här.

Medlemsinsatsen om 10 kronor dras av från din kommande avräkning. Följande kriterier gäller för dig som vill bli medlem i Stim:

  • För att kunna bli medlem som musikskapare ska du under minst tre år i direkt följd föregående ansökan om medlemskap årligen ha fått avräkningar från Stim på minst 200 kronor.
  • För musikförlag gäller att förlaget under minst tre år i direkt följd föregående ansökan om medlemskap årligen har fått utbetalningar från Stim med minst det belopp som utgör Skatteverkets vid var tid gällande omsättningsgräns för momsregistrering.
     

Ansök om medlemskap här.

Tags