Nyhet13 december 2022
Stim genomförde under måndagen den 12 december en extrastämma för att rösta om en avveckling av den så kallade graderingen, och samtidigt presentera en inriktning för en ny stödmodell. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag – att avveckla graderingen med effekt årsskiftet 2023/2024.

Graderingen infördes i sin nuvarande form för 30 år sedan, i syfte att stötta musik med hög komplexitet och som marknadsmässigt har svårt att bära sig själv. Musikaliska verk har graderats utifrån ett flertal faktorer, vilket sedan påverkat ersättningen. Och medan det högre syftet är oerhört viktigt – att stimulera en mångfald i musiken – har metoden länge varit omdiskuterad. Stim har utrett systemet och konstaterat att det haft kraftiga brister i effekt och träffsäkerhet.

Musikfrämjande arbete inom Stimsfären

Under de senaste åren har Stim genomfört ett stort utvecklingsarbete av sin särskilda musikfrämjande verksamhet, som bedrivs tillsammans med föreningarna FST, Skap och Musikförläggarna. Syftet är att skapa mesta möjliga värde av den mängd insatser som görs för det svenska musiklivet och nästa steg är att ta fram en ny, effektiv stödmodell för en mångfald av musikaliska uttryck. Beslutet att avveckla graderingen var en viktig förutsättning för det. 

Arbetet med ett nytt stöd har pågått intensivt under året och en första delmodell, ett särskilt framförandestöd, har redan beslutats av styrelsen. Framförandestödet ska riktas in på musik som tillgängliggörs av musikanvändare med särskild mångfaldsprägel, till exempel viktiga livescener.

"Nu kan vi gå framåt för att stärka mångfalden av musikaliska uttryck i den svenska musiken. Medlemmarnas beslut var ett viktigt steg för att utveckla ett nytt stöd som bygger på inkludering, träffsäkerhet och transparens. Stim är ett kollektiv och tillsammans har vi kraft att göra verklig skillnad. Den kraften ska vi använda nu, för både en konstnärlig bredd och långsiktigt hållbar återväxt inom det svenska musiklivet." säger Sofie Marin, chef för den musikfrämjande verksamheten på Stim.

Läs mer om förslaget att avveckla graderingen här:
https://www.stim.se/sv/nyheter/forslag-om-att-avveckla-graderingen-att-fortsatta-utvecklingen-ett-levande-musikliv