Närradio

Närradioföreningar ska teckna avtal med Stim. Avtalet omfattar normalt alla sändande föreningar på orten.

Vem tecknar avtalet?     

Om den sändande föreningen låter ett fristående produktionsbolag göra inspelningar med musik, eller om föreningen samproducerar eller köper produktioner som innehåller musik, måste föreningen förvissa sig om att produktionsbolaget har tillstånd från NCB innan inslaget sänds.
För att på enklast möjliga sätt ge föreningen tillstånd till egna inspelningar av program med musik för sändning är avtalet för närradion gemensamt för Stim och NCB. I avtalet inkluderas dock inte tillstånd för någon form av reklamproduktion som innehåller musik.

Har du frågor angående närradiosändningar?

Kontakta kundservice så hjälper vi dig.