Utbetalningskalender

Stim betalar ut pengar fyra gånger om året. Samma dag kan du se belopp och specifikation när du loggar in på Mina sidor. Vid utbetalningstillfället skickas pengarna från den bank som Stim använder, därefter kan det ta några dagar innan pengarna finns på ditt konto.
17 mars 16 juni 15 september 15 december
01 Subventionerade konserter
(konstmusik)
x x x x
02 Kyrkokonserter x x x x
04 Dans - disco x x
05 Levande musik med
musikrapport
x x x x
06 Levande musik utan
musikrapport
x x x x
07 Teatermusik x x x x
08 Bakgrundsmusik med
musikrapport
x x
09 Bakgrundsmusik utan
musikrapport
x x
10 Sveriges Radio x x
11 Sveriges Television x x
12 Kommersiell radio x x
13 Kommersiell tv x x
14 Närradio x x
15 Biografer x x x x
16 Online med rapport x x x x
17 PKE
(privatkopieringsersättning)
x x
18 Biblioteksersättning x
19 Online/nya medier utan
musikrapport
x x
20 Utland x x x x
21 Grannlandssändningar x x
21 Grannlandssändningar
(kabel)
x
99 Korrigering x x x x
NCB-avräkning x x
Förlagsstöd x x x x
MEM-stöd x x x x

 

Här hittar du mer information om olika avräkningsområden