Utbetalningskalender

Stim betalar ut pengar fyra gånger om året. Samma dag kan du se belopp och specifikation när du loggar in på Mina sidor. Vid utbetalningstillfället skickas pengarna från den bank som Stim använder, därefter kan det ta några dagar innan pengarna finns på ditt konto.
Område 17 mars
16 juni
15 september
15 december
Subventionerade konserter,(konstmusik) X
X X X
Kyrkokonserter X X X X
Dans - disco X X
Levande musik med musikrapport X X X X
Levande musik utan musikrapport X X X X
Teatermusik X X X X
Bakgrundsmusik med musikrapport X X
Bakgrundsmusik utan musikrapport X X
Sveriges Radio X X
Sveriges Television X X
Kommersiell radio X X
Kommersiell tv X X
Närradio X X
Biografer X X X X
Online med rapport X X X X
PKE (privatkopieringsersättning) X X
Biblioteksersättning
X
Online/nya medier utan,musikrapport X X
Utland X X (länder) X (länder) X
Grannlandssändningar X X
Grannlandssändningar (kabel) X
Korrigering X X X X
NCD, cd, dvd, synk
X
X
NCB-online X X X X
Förlagsstöd X X X X
MEM-stöd X X X X

Här hittar du mer information om olika avräkningsområden