Så funkar Stim

Över hela Sverige spelas det alltid musik någonstans. Det kan vara på radio, i tv, i restauranger, biografer eller på en konsert. Där det spelas musik offentligt finns Stim och hjälper musikskapare och musikförlag att få betalt när deras musik används.

Musik från hela världen

I Stims repertoar finns inte bara musik från svenska kompositörer och musikförlag. Stim representerar internationella super-stjärnor såväl som helt okända musikskapare från alla delar av världen.

Vem betalar?

Den som använder musik i sin verksamhet skriver ett avtal med Stim, och får då en licens som ger dem rätt att spela musik ur Stims repertoar - de betalar sedan utifrån hur mycket musik de använder, hur stor deras verksamhet är, och vilken typ av verksamhet de har. Det kostar till exempel mer för den som arrangerar en konsert än för den som spelar bakgrundsmusik i en frisersalong.

Hur vet Stim vad som spelas?

När till exempel en radiostation spelar musik skickar de information till Stim om vad som spelats. Samma sak händer när ett band, en artist eller en orkester framfört musik live. De skickar in information om vad de spelat, var och när det skedde, och uppgift om vem som anordnade konserten. Pengarna som en radiostation, tv-station, konsertarrangör, restaurang eller butik betalar till Stim skickar vi sedan vidare till de låtskrivare och musikförlag vars musik har spelats där.

Stim är inte vinstdrivande

I Stims stadgar står det inskrivet att vi inte får göra någon vinst - alla pengar måste gå till våra anslutna musikskapare och deras musikförlag. För att kunna ta in pengarna har Stim förstås omkostnader i form av kostnad för kontoret och liknande, men vi arbetar hela tiden på att hålla dessa omkostnader så låga det bara är möjligt.

När kommer pengarna?

Pengarna skickas ut fyra gånger om året, och det mesta kommer innan jul och innan midsommar.

Upphovsrättslagen

Det står i upphovsrättslagen att de som skrivit musiken har rätt till ersättning när den används. Alla blir tyvärr inte glada för att de måste betala pengar till de som skriver musik. Ibland händer det att vi måste ta till juridiska åtgärder, som till exempel stämning, för att musikskaparna och deras musikförlag ska få sina pengar. 

På juridiskt språk heter det att Stim bevakar upphovspersonens ekonomiska rättigheter enligt upphovsrättslagen när det gäller offentligt framförande och överföring till allmänheten, det vill säga distansöverföring som eter- och internetöverföring av musik i Sverige och i utlandet.

Stim arbetar inte med den ideella rätten

Det finns något som heter ideell rätt också. Den ideella rätten innebär bland annat att man inte får ändra texten eller musiken i en låt utan att ha tillstånd till det. Musiken får inte heller användas i ett sammanhang som är kränkande. Om en upphovsperson som du som musikförläggare representerar skulle bli drabbad av detta, eller att någon stjäl eller plagierar deras musik, kan vi på Stim tyvärr inte hjälpa dig, vi bevakar endast den ekonomiska rätten.

Stim skyddar inte din musik mot plagiering eller låtstöld

Att musiken finns registrerad hos Stim innebär enbart att man kan få betalt när den spelas offentligt eller ges ut på cd/dvd eller motsvarande.

Bedömningskommittén

Stim har något som heter Bedömningskommittén. Den har till uppgift att lyssna på låtar som anses vara väldigt lika någon annan låt. Bedömningskommittén bestämmer ingenting, men kan ge ett utlåtande och säga om de tycker att en låt är väldigt lik en annan. De som skrivit den kan sedan välja att gå vidare och agera civilrättsligt, ensam eller med hjälp av sitt musikförlag. Om musikförlaget ska agera måste de ha en fullmakt från upphovspersonen.

Här kan du läsa om hur du skyddar din musik