Till Stim.se

Logga in på Mina sidor

Användarinloggning

Jag har fått information om den nya lagen om Kollektiv förvaltning av upphovsrätt och Stims behandling av mina personuppgifter samt har tagit del av användaravtalet gällande Stims webbtjänster

Användaravtal webbtjänster

Allmänna villkor för tillgång till Stims webbtjänster

Dessa villkor reglerar avtalsförhållande mellan STIM och till dessa tjänster, som tillhandahålls av STIM på www.stim.se, anslutna användare. Med "användare" avses de som av STIM meddelats tillgång till tjänsterna genom att från STIM ha mottagit särskilda påloggningsuppgifter.

Innehållet i tjänsten begränsas av vad som överenskommits med STIM i enlighet med viss användarprofil knuten till påloggningsuppgifterna.

Dessa avtalsvillkor gäller när användaren första gången, via de påloggningsuppgifter som användaren har fått, får tillgång till tjänsterna och dessa avtalsvillkor godkänns av användaren.

Säkerhetskrav

Användaren tar på sig ansvar att företa nödvändiga försiktighetsåtgärder för att  påloggningsuppgifter för tjänsterna hålls så förvarade att obehöriga ej kan bereda sig tillgång till tjänsterna som detta avtal omfattar. Användaren skall omgående informera STIM om han har anledning att misstänka att obehörig part har berett sig tillgång till påloggningsuppgifterna och att risk därmed föreligger för missbruk.

STIM har vidare rätt att stänga av tjänsten för användaren vid varje form av missbruk samt i fall när STIM har skälig anledning att misstänka att obehörig part har berett sig tillgång till påloggningsuppgifterna. Användaren skall då skriftligen meddelas om avstängningen.    

Ansvarsbegränsning

STIM ansvarar ej för i STIM:s system införd uppgifts riktighet. STIM ansvarar ej heller för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför STIM:s kontroll.

STIM kan ej ge garanti för tillgänglighet av tjänsten. Vidare kan innehållet i tjänsterna variera från tid till annan. STIM:s system kan under kortare perioder vara otillgängligt t.ex. när STIM utför systemunderhåll eller när oväntade händelser, missöden eller störningar inträffar. STIM ansvarar ej heller för skada som direkt eller indirekt orsakas av sådana störningar.

Särskilda villkor för användare som är Stims Licenstagare

Detta avtal åsidosätter inte i någon del licenstagarens förpliktelser enligt särskilt upprättat licensavtal mellan STIM och licenstagaren eller i STIM:s allmänna och särskilda villkor.