Frågor och svar om stipendieansökan

Här ger vi svar på de vanligaste frågorna kring Stims stipendium.

Frågor och svar om stipendieansökan

När kan jag söka?

Sök online via Mina sidor 19 augusti kl 9:00 - 20 september kl 15:00. Ansökan kan sparas temporärt för att senare kompletteras och därefter registreras. När ansökan registrerats ges en bekräftelse på skärmen (inget bekräftelsemejl skickas). Skriv gärna ut din ansökan för framtida behov, den är inte tillgänglig för dig efteråt. Se därför till att vara ute i god tid med att registrera din ansökan.

Vad är det för arbetsprov?

Syftet med Stims stipendium är att stimulera till skapande av ny musik av hög kvalitét. Välj verk som du anser visar på just detta. Om du redan erhållit Stimstipendium tidigare, för att öka dina chanser, sök inte med samma verk igen.

  • Arbetsproverna ska vara Stim-anmälda (observera att verkanmälan tar ca 3 arbetsdagar). På Mina verk (scrolla i menyraden uppe till vänster) kan du se om dina verk är Stim-anmälda. Musiken kan, men behöver inte, vara utgiven.
  • Arbetsproverna ska bifogas digitalt. Godkända filformat: mp3 eller iTunes (max 320 kb/s) samt pdf.
  • Bifoga minst 15 minuter musik – antingen uppdelad på flera verk, eller ett längre.
  • Ladda upp verken i den ordning du önskar att stipendiekommittén ska granska dem.
  • Vid ansökan i kategorin Konstmusik är det obligatoriskt att bifoga pdf på partituret, men komplettera gärna även med ljudfil.

Hur ansöker jag med filmmusik?

Filmmusikansökan måste innehålla både musik och bild för att granskas av stipendiekommittén. Länka direkt (via Youtube eller likvärdig tjänst) till det avsnitt filmmusik som ska bedömas.

Hur ansöker jag som textförfattare?

För den som söker som textförfattare gäller att bifoga både pdf/text och ljudfil/musik, då texten bedöms i sitt musikaliska sammanhang.

Om du skriver både text och musik, välj det område där du fokuserar ditt skapande, antingen Jag skriver text eller Jag skriver musik.

Kan jag ansöka med verk som jag skrivit med en medkompositör?

Varje kompositör gör en egen individuell ansökan, även om ni skrivit musiken tillsammans. Medkompositörer kan söka under förutsättning att minst 50 % av verket är skrivet av Stim-anslutna.

Hur bedöms min ansökan?

Ansökningarna bedöms utifrån de villkor om konstnärlig verksamhet och kvalitet som Stims styrelse fastställt. Stipendiekommittén strävar så långt det är möjligt efter mångfald och spridning när det gäller konstnärliga former, ålder, genus och verksamhetsort. Alla stipendieansökningar behandlas konfidentiellt.

Vilka bedömer din ansökan?

Beslut om vilka som blir stipendiater fattas av Stims styrelse efter förslag från stipendiekommittén, vars fem ledamöter utses av Stims styrelse. Stipendiekommittén består av ämnesexperter som alla är professionellt verksamma inom olika delar av musikområdet. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Stipendiekommittén består av:

Alina Devecerski (2019-2021) SKAP
Lisa Långbacka (2018-2020) SKAP
Pär Lindgren (2016, 2018-2019) FST
Mattias Rodrick (2018-2020) FST
Patrik Sventelius (2017-2019) Musikförläggarna

Adjungerad
Frida Hyvönen (2019) SKAP text

När ges besked?

Besked ges i mitten av november till alla som ansökt.

Stipendiefrågor besvaras på 08-783 88 00 (ange "Stipendiefrågor") eller via stipendium@stim.se