Stims utbetalningskalender 2018

Stim betalar ut pengar vid fyra ordinarie kvartalsutbetalningar. Utöver det görs betalningar som inte kan planeras lika lång tid i förväg. Dessa informerar vi om separat. I tabellen nedan ser du vad vi betalar ut vid de olika ordinarie betalningstillfällena.

Kalendern nedan är en generell översikt, men du hittar din personliga specifikation på Mina Sidor. Läs gärna hur Stimersättningen räknas ut. Du kan också läsa mer detaljerat om innehållet i våra utbetalningar.

X = utbetalning sker vid det markerade datumet

Område 15 mar 15 jun 14 sep 14 dec
Subventionerade konserter (konstmusik) X X X X
Kyrkokonserter X X X X
Dans - disco   X   X
Levande musik med musikrapport X X X X
Levande musik utan musikrapport     X  
Teatermusik X X X X
Bakgrundsmusik med musikrapport X X X X
Bakgrundsmusik utan musikrapport   X   X
Sveriges Radio   X   X
Sveriges Television   X   X
Kommersiell radio   X   X
Kommersiell tv   X   X
Närradio   X   X
Biografer X X X X
Online med rapport X X X X
PKE (privatkopieringsersättning)   X   X
Biblioteksersättning     X  
Online/nya medier, utan musikrapport   Se nedan   X
Utland Länder Länder Länder Länder
Grannlandssändningar       X
Grannlandssändningar (kabel)     X X
Korrigering X X X X
NCB - cd, dvd, synk   X   X
NCB - online X X X X
Förlagsstöd     X  
MEM-stöd     X  

Nya datum för utbetalning av Spotify och YouTube

Nya tekniska förutsättningar påverkar avräkningsprocessen inom onlineområdet. Under en övergångsperiod kommer vi därför att införa en ny periodicitet för utbetalning av Spotify och YouTube.

Utbetalning av YouTube och Spotify sker under 2018 i augusti och i november. Läs vilka perioder och tjänster som ingår vid varje utbetalningstillfälle.

 

Här hittar du mer information om olika avräkningsområden