Detaljer om septemberutbetalningen 2019

Här ser du vad som ingår i Stims utbetalning den 17 september.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa om varje område, t ex vilka perioder vi betalar ut för och vilka musikområden och leverantörer som ingår.

Följande områden ingår i Septemberutbetalningen:
Livebakgrundsmusik, radioonline, stödutland, biblioteksersättning.

Aktuella ämnen i utbetalningen​

  • Livepengar kommer 3 månader tidigare
  • Pengar för reklamradio betalas ut
  • Retroaktiva belopp för Cmore VOD betalas ut
  • Ersättning från KOMCA, BMI och SESAC ingår inte
  • Bakgrundsmusik utan rapport – andra utbetalningen
  • NCB-pengar från GEMA

Läs utförlig info om rubrikerna ovan i nyheter och avvikelser.

Live

Bakgrundsmusik

TV och radio

Online

Stöd

Utland

Biblioteksersättning

Nyheter och avvikelser

Livepengar kommer 3 månader tidigare!

Nu i september betalar vi ut pengar för musik som har spelats live under första halvåret 2019 och det är rekordsnabbt. Enligt vår tidigare standard hade pengarna gått iväg i vår utbetalning i december, men genom att se över flödet och optimera våra processer kan vi nu få ut pengarna ett helt kvartal tidigare. Det ska nämnas att alla livespelningar under perioden inte ingår och vissa delar av live-området har inte kunnat behandlas med samma effektivitet, men vi får nu ut pengar för nära 4000 livespelningar från januari-juni 2019. Det är ett steg i rätt riktning och ambitionen är att genomföra liknande förbättringar på fler områden.

Pengar för reklamradio betalas ut

I juni informerade vi om att Stimersättning för musik som har spelats i kommersiell radio (s.k. reklamradio) blev framskjutet. Anledningen är att vi omförhandlar de avtal vi har med radioföretagen, vilket beror på en stor förändring av radiomarknaden. Därför har det uppstått en tillfällig förskjutning i utbetalningarna. Merparten av det belopp som skulle ha betalats ut i juni kommer nu istället att betalas ut i september. Pengarna består av en så kallad acontobetalning som vi har tagit in av radioföretagen i väntan på att avtalen ska förhandlas klart. Vi återkommer givetvis med status på förhandlingarna längre fram.

Retroaktiva belopp för Cmore VOD betalas ut

I juni betalade vi ut Stimersättning för Cmore VOD för första gången. Eftersom avtalet för tjänsten gäller retroaktivt så kommer nu den äldre perioden 2012-2016 att betalas ut, tillsammans med den mer aktuella perioden januari-december 2018.

Ersättning från KOMCA, BMI och SESAC ingår inte

Utbetalningarna för de utländska sällskapen BMI och SESAC i USA, samt det koreanska sällskapet KOMCA, är i nuläget pausade. Det beror på att de rapporter som vi har fått från dem inte håller tillräcklig kvalitet för att använda som underlag för utbetalning. Vi ställer helt enkelt högre krav på rapporteringen för att kunna säkra kvaliteten på våra utbetalningar. Vi har en pågående dialog med sällskapen och vi har tagit några steg närmare en lösning, men i väntan på att vi har grönt ljus så ligger dessvärre utbetalningen från dessa sällskap vilande.

Bakgrundsmusik utan rapport – andra utbetalningen

I juni betalade vi ut ersättning för den del av bakgrundsområdet som benämns Bakgrundsmusik – utan rapport, där utbetalningen baseras på befintliga rapportunderlag från andra relevanta områden. Den del av detta område som baseras på musikrapporter från bland annat reklamradion ingick däremot inte i juni, med anledning av den pågående radioförhandlingen. Eftersom radiorapporterna nu har kunnat bearbetas kommer därför en kompletterande del av Bakgrundsmusik – utan rapport från juni att ingå nu i september.

NCB-pengar från GEMA

Som många vet så har skatteärendet i Tyskland löst sig och i juni kunde vi äntligen börja betala ut ersättning till våra rättighetshavare igen. Nu i september kommer även NCB-pengarna som har varit frysta på grund av samma ärende. Där ingår ca 85% av det saknade NCB-beloppet för perioden andra halvåret 2016 till och med andra halvåret 2018.
 

>> Till toppen av sidan.

Bra att veta

Hur mycket pengar du får för en spelad minut [n/a]

Dessa länder ingår i utbetalningen

Stims olika avräkningsområden

Hur Stimersättningen räknas ut