Detaljer om Stims utbetalning den 17 juni 2019

Här ser du vad som ingår i utbetalningen den 17 juni.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa om varje område, t ex vilka perioder vi betalar ut för och vilka musikområden och leverantörer som ingår.

Följande områden ingår i juniutbetalningen:
Livebakgrundsmusik, tv och radioonline, utland.

Läs gärna nyheter och viktig information som är aktuell för den här utbetalningen.

Live

Bakgrundsmusik

TV och radio

Online

Utland

Nyheter och avvikelser

Äntligen kommer pengar från GEMA!

Det har varit en lång process, men äntligen har vi nått hela vägen fram – i juni betalar vi ut pengar från GEMA! Stimanslutna musikskapares ersättning från det tyska sällskapet GEMA har varit fryst sedan 2017 på grund av ett mycket långdraget ärende hos skatteverket i Tyskland. Tack vare ett fokuserat arbete så har vi nu nått en lösning och utbetalingen till våra musikskapare sker den 17 juni. Läs gärna mer om GEMA-pengarna och se även en översikt över vilka perioder som ingår i utbetalningen och vad vi har betalat ut tidigare.

Kommersiell radio betalas ut i september istället för i juni

Stimersättningen för musik i kommersiell radio (s.k. reklamradio) ingår inte i juniutbetalningen. Det beror på en stor förändring av radiomarknaden som påverkar sändningstillstånden för de kommersiella radiostationerna. Stims tidigare avtal för musiken i dessa radiostationer går inte längre att tillämpa på den nya marknaden och vi förhandlar just nu med radioföretagen om en ny prismodell. Vi har i ett första steg kommit överens med radioföretagen om en tillfällig a conto-lösning för att kunna betala ut en viss del av ersättningen i vår septemberutbetalning.

Första utbetalningen av Cmore – VOD

I juni betalar vi för första gången ut ersättning för musiken som har spelats i Cmores on demand-tjänst. Betalningen avser framför allt program och tv-serier som har visats under andra halvåret 2016 och hela 2017.

Ersättning från BMI och SESAC ingår inte i juni

Vi har dessvärre fått musikrapporter av bristfällig kvalitet från både BMI och SESAC. Vi har bett om bättre underlag för att säkerställa att pengarna når rätt mottagare, men det här leder till att ersättningen från båda dessa sällskap dessvärre inte ingår i juni, utan skjuts fram.

Kompletterande ersättning för konserter inom Svenska kyrkan

Under 2018 kunde vi glädjande nog slutföra vår förhandling gällande Svenska kyrkans nya Stimavtal. Det avsåg kommande musikperioder och till viss del även retroaktiva. Vid vår utbetalning i juni 2018 saknade vi fortfarande fakturaunderlag från ett antal församlingar och kunde inte betala ut den fullständiga ersättningen till våra rättighetshavare. Ersättningen avsåg framför allt konserter under 2015-2016 och vi betalade ut ungefär hälften av det beräknade totalbeloppet för dessa framföranden. De flesta fakturaunderlagen är nu på plats och vi kan därför inkludera det mesta av det resterande beloppet för 2015-2016 nu i juni. Det kan tillkomma belopp för dessa framföranden längre fram i takt med att rapporteringen blir komplett.

 

>> Till toppen av sidan.