Stims utbetalning september 2017

Här kan du se vilka olika områden som ingår i utbetalningen den 15 september 2017.

Läs mer om Stims olika avräkningsområden för att förstå din egen avräkningshandling bättre. Titta gärna på de minutvärden och streamvärden som gäller för radio, tv och streaming, läs vilka länder vi betalar ut ersättning för den här gången och se en överblick över hela årets utbetalningar.

Live

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
01 Konserter med konstmusik 2014 till och med 2016 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar. 2020-09-14
05

Levande musik med rapportering

2014 till och med 2016 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar. 2020-09-14
06 Levande musik utan rapport 2014 till och med 2016 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar. Kan ej reklameras

Bakgrundsmusik

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
07 Teatermusik, inlagemusik 2014 till och med 2016   2020-09-14
08 Bakgrundsmusik med rapport 2014 till och med 2016   2020-09-14
15 Biografer Tredje kvartalet 2015 och 2016 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar. Läs om bioförhandlingen. 2020-09-14

Online

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
16

Spotify

Första kvartalet 2017 Utbetalning för Spotify flyttas fram, mer info längre ned. 2020-09-14
16 Deezer Tredje kvartalet 2015 t.o.m andra kvartalet 2016 Avseende direktlicensiering Europa, Norden och Baltikum. 2020-09-14
16

SR Webb

Andra kvartalet 2017   2020-09-14
16 Music Partner Första kvartalet 2017   2020-09-14
16 Radja Första kvartalet 2017   2020-09-14
16 Music in Brands Första kvartalet 2017   2020-09-14
16 Spotify Business SE Första kvartalet 2017   2020-09-14
16 Swedebeat Första kvartalet 2017   2020-09-14
16 Heartbeats Första kvartalet 2017   2020-09-14
16 Royal Streaming Första kvartalet 2017   2020-09-14
16 Fitness Player Första kvartalet 2017   2020-09-14
16 Netflix Fjärde kvartalet 2016   2020-09-14
16 H&M.com Första kvartalet 2017   2020-09-14
16 Lexter Första kvartalet 2017   2020-09-14
16 Apple Music Tredje kvartalet 2015 och första kvartalet 2016 Avseende direktlicensiering Europa, Norden och Baltikum. 2020-09-14

Stöd

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
S1 MEM-stöd Till och med 2016

Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar.

Kan ej reklameras
S2

Förlagsstöd

Till och med 2016 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar. Kan ej reklameras

Övrigt

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast

18

Biblioteksersättning 2015   Kan ej reklameras

Utland

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
20 Utland (se vilka länder som ingår) Till och med tredje kvartalet 2017

Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar.

Tre år fr.o.m framförandedatumet

Svenska Kyrkan

Det nya avtalet med Svenska Kyrkan är ännu inte på plats men vår förhoppning är att det kommer ske inom en snar framtid. Målet med våra förhandlingar med Svenska Kyrkan har bl a varit en förenklad avtals- och betalningsmodell och som dessutom omfattar fler typer av musikområden.

Förhandling om nytt bioavtal

Stim förhandlar med Sveriges Biografägareförbund angående ersättning till Stims anslutna för området musik i film. Förhandlingarna beräknas vara klara under andra halvåret 2017. 

Spotify första kvartalet 2017 flyttas fram

En förskjutning i processen gör att vi behöver flytta fram utbetalningen. Vi beräknar att utbetalningen görs i slutet av september månad. 

Vad beror det på?
Avräkningsprocessen för online-streamingtjänster skiljer sig markant från övriga musikanvändningsområden då betydligt fler delar måste vara på plats innan vi kan påbörja processen. Ledtiderna är något längre vad gäller att identifiera och inkassera betalning för den repertoar som streamats under den aktuella perioden. Sammantaget innebär det att ersättning för spelad musik i streamingtjänster inte alltid exakt följer utbetalningskalendern för de reguljära kvartalsutbetalningarna. 

Vi jobbar ständigt med att effektivisera, korta ledtiderna och säkra korrekt betalning för den repertoar vi förvaltar. Ett exempel är att vi just nu håller på att utveckla en funktion i tjänsterna "Mina verk" och "Anmäl verk" under Mina sidor på stim.se, som kommer att möjliggöra en direktkoppling till ett eller flera track-ids som finns i streamingtjänster. Först ut kommer en koppling till Spotify vara. Det innebär att vi ännu tidigare i processen kan identifiera dina verk i de musikrapporter vi får, och därmed säkra att du får betalt när din musik spelas.