Minutvärden mars 2018

När din musik spelas i radio och tv får du ersättning per spelad minut. För streamingtjänster får du ersättning per lyssning när din låt spelats i minst 30 sekunder.

Här redovisas några exempel på hur mycket en spelad minut i radio och tv ger i pengar, samt hur mycket en stream i en digital musiktjänst är värd. Minutvärdena förändras då och då, och de minutvärden som visas här gäller för utbetalningen i mars 2018. Ersättningsnivån varierar mellan olika radiobolag, tv-bolag och streamingtjänster.

I tabellen nedan framgår det totala beloppet ett verk får för en minuts speltid. Samtliga avräkningsområden som beloppet kommer ifrån framgår av den fullständiga listan över minutvärdena.

Notera att streamingvärdena som visas är från december 2017.

Streaming

Spotify Premium: 1,2 öre/lyssning

Spotify Free: 0,16 öre/lyssning

Youtube: 0,15 öre/visning

Värdena för streaming uppdaterades 19 dec 2017. Värdet för Spotify är ett konkret exempel för den svenska versionen av tjänsten. Med vår pdf-guide och din avräkningshandling på Mina sidor kan du räkna ut ditt eget "värde per stream".

Till marsutbetalningen kan vi endast presentera minutvärden för området konstmusik då inga andra musikområden med minutvärden ingår i denna utbetalning.

Radio och tv ingår inte i marsutbetalningen men du kan hitta de senaste minutvärdena för dessa områden på vår sida om decemberutbetalningen 2017.