Stims utbetalning mars 2017

Här kan du se vilka olika områden som ingår i utbetalningen den 15 mars 2017.

Läs mer om de olika avräkningsområdena och ta del av information om årets utbetalningar.

Live

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
01 Konserter med konstmusik Till och med 2016 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar. 2020-09-14
05

Levande musik med rapportering

Till och med 2016 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar. 2020-09-14
06 Levande musik utan rapport Till och med 2016 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar. Kan ej reklameras

Bakgrundsmusik

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
07 Teatermusik, inlagemusik Till och med 2016   2020-03-14
08 Library Till och med 2016   2020-03-14
08 Mekanisk musik Till och med 2016 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar. 2020-03-14
15 Biografer 2014 till tredje kvartalet 2016 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar. 2020-03-14

Online

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
16

Spotify

Tredje kvartalet 2016 Utbetalningen sker den 11 april istället för den 15 mars. 2020-04-14
16 Google Play Första kvartalet 2016

Utbetalningen för perioden skjuts fram till Stims juniutbetalning.

2020-06-14
16 Tidal Fjärde kvartalet 2014 till andra kvartalet 2016 Avseende direktlicensiering Europa, Norden och Baltikum. 2020-03-14
16

Itunes Downloads

Fjärde kvartalet 2015 Avseende direktlicensiering Norden och Baltikum. 2020-03-14
16 Itunes Ringtones Fjärde kvartalet 2015 Avseende direktlicensiering Norden och Baltikum. 2020-03-14
16

YouTube

Tredje kvartalet 2016

Avseende direktlicensiering Europa, Norden och Baltikum. Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar. 2020-03-14
16

SR Webb

Fjärde kvartalet 2016   2020-03-14
16 Music Partner

 

Tredje kvartalet 2016   2020-03-14
16 Radja Tredje kvartalet 2016   2020-03-14
16 Music in Brands Tredje kvartalet 2016   2020-03-14
16 Spotify Business SE Tredje kvartalet 2016   2020-03-14
16 Swedebeat Tredje kvartalet 2016   2020-03-14
16 Heartbeats Tredje kvartalet 2016   2020-03-14
16 Royal Streaming Tredje kvartalet 2016   2020-03-14
16 Fitness Player Tredje kvartalet 2016   2020-03-14
16 Netflix Andra kvartalet 2016   2020-03-14
16 Öppet Arkiv 2015   2020-03-14
16 H&M.com Tredje kvartalet 2016       2020-03-14
16 Lexter Tredje kvartalet 2016   2020-03-14
16 Webbradio - Megapol Första halvåret 2016   2020-03-14
16 Webbradio - NRJ Första halvåret 2016   2020-03-14
16 Webbradio - Vinyl Första halvåret 2016   2020-03-14
16 Webbradio - Rockklassiker Första halvåret 2016   2020-03-14
16 Webbradio - The Voice Första halvåret 2016   2020-03-14
16 Webbradio - Svensk Pop Första halvåret 2016   2020-03-14

Stöd

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
S1 MEM-stöd Till och med 2016

 

 

Kan ej reklameras
S2

Förlagsstöd

Till och med 2016   Kan ej reklameras

Utland

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
20 Utland (se vilka länder som ingår) Till och med första kvartalet 2017

 

Tre år från framförandedatumet