Länder som ingår i decemberutbetalningen 2018

Här ser du länderna som ingår i vår utbetalning den 14 december 2018.

Sällskap Land Avser
ACUM Israel Andra halvåret 2017
AKM Österrike 1:a kvartalet 2018
APRA AUS Australien 1:a kvartalet 2018
APRA NZE Nya Zeeland 1:a kvartalet 2018
ARTISJUS Ungern Avräkningar t o m första halvåret 2018
ASCAP USA 4:e kvartalet 2017
BMI USA 4:e kvartalet 2017
BUMA Nederländerna Hela 2017 + tilläggsavräkningar tidigare perioder
CASH Hong Kong Avräkningar t o m 1 kvartalet 2018
JASRAC Japan 1:a kvartalet 2018
KODA Danmark 1:a kvartalet 2018
OSA Tjeckien 4:e kvartalet 2017 & 1:a & 2:a kvartalet 2018
PRS Storbritannien * 2:a avräkningen för andra halvåret 2017 (PRS 2018041) + tilläggsavräkningar
* 1:a avräkningen för första halvåret 2018 (PRS2018071) + tilläggsavräkningar
SACEM Frankrike Andra halvåret 2017
SACM Mexico Andra halvåret 2017
SADAIC Argentina * 2:a tertialet 2017
* 3:e tertialet 2017
SAMRO Sydafrika Avräkning t o m  första halvåret 2017 + tilläggsavräkningar
SPA Portugal Avräkningar t o m 3:e kvartalet 2018
SGAE Spanien Live & online 2:a kvartalet 2018
SIAE Italien Andra halvåret 2017
SUISA Schweiz Första halvåret 2018 + tilläggsavräkningar
SOZA Slovakien Hela 2017 + tilläggsavräkningar tidigare perioder
TEOSTO Finland 1:a kvartalet 2018
TONO Norge 1:a kvartalet 2018
UBC Brasilien * 4:e kvartalet 2017
* 1:a kvartalet 2018
ZAIKS Polen Avräkningar t o m 3:e kvartalet 2018
SOCAN Kanada 4:e kvartalet 2017
MACP Malaysia Andra halvåret 2017
LATGA-A Litauen Hela 2017
SAZAS Slovenien Hela 2017
COMPASS Singapore Första halvåret 2017
MCT Thailand Avräkning 2017
MÜST Taiwan Första halvåret 2017: Konserter och Online
JACAP Jamaica Avräkning 2017
ARMAUTHOR Armenien Avräkning 2015 & 2016
VCPMC Vietnam Avräkningar t o m 2018
PAM CG Montenegro Avräkning 2015 & 2016
WAMI Indonesien Avräkning 2016 & 2017

Läs gärna våra vanliga frågor och svar. Eller gå till den samlade informationen för decemberutbetalningen.