Detaljer om septemberutbetalningen 2020

Här ser du vad som ingår i Stims utbetalning den 15 september 2020.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa om varje område, t ex vilka perioder vi betalar ut för och vilka musikområden och leverantörer som ingår.

Följande områden ingår i septemberutbetalningen:
Livebakgrundsmusikonline, stödutland.

Läs gärna nyheter och viktig information som är aktuell för den här utbetalningen, där följande ämnen tas upp den här gången:

  • Pengar för bio betalas ut igen!
  • Viaplay för 2019 skjuts fram
  • Reglering av tidigare ersättning för musik på Facebook
  • Reserverade medel från andra länder betalas ut i september
  • Biblioteksersättning ingår inte i september
  • Stims avräkningsområde ”Levande musik utan rapport” pausas 2020
  • Kom ihåg att rapportera livespelningar innan den 31 december i år

Live

Bakgrundsmusik

Online

Stöd

Utland

Nyheter och avvikelser

Pengar för bio i september!

Vi kan meddela att biopengar glädjande nog betalas ut nu i september och de baseras på det nytecknade bioavtalet med Sveriges Biografägareförbund. Under en period kommer vi betala ut för två kvartal per avräkning. Ett kvartal kommer tillhöra 2019 och ett kommer tiIlhöra 2020. Nu i september kommer ersättning för januari-mars 2019 betalas ut tillsammans med januari-mars 2020.

Viaplay för 2019 skjuts fram

Vi hade planerat att få med Viaplay för 2019 i septemberutbetalningen, men har behövt dra i handbromsen. Vid extra granskningar uppmärksammade vi att rapportunderlagen inte var helt korrekta vilket Viaplay även har bekräftat efter att ha genomfört egna kontroller. Det innebär att Viaplay dras tillbaka i september för att kunna betalas ut senare. Ändringen skedde sent i processen och på Mina sidor kommer därför du som ska få Viaplaypengar att se dels ett plusbelopp, såsom utbetalningen var planerad. Och dels ser du ett likvärdigt minusbelopp som därmed gör att summan för videotjänsten blir noll. Vi fortsätter givetvis informera er om när vi har nya rapporter på plats och när Viaplay kan betalas ut igen.

Reglering av tidigare ersättning för musik på Facebook

I december förra året betalade vi ut Facebookpengar för musikanvändning under 2018. Till följd av ett tekniskt fel har vi under året behövt göra korrigeringar av beloppen och det är först nu i september som rättningen av Facebook 2018 slutförs. Det här innebär att din sammanlagda Stimersättning i september i år kan bli lägre än förväntat. Mer information om korrigeringen hittar du här.

Reserverade medel från andra länder betalas ut i september

Stim bedriver sedan några år tillbaka ett långsiktigt arbete kring spårbarhet och transparens, som nu ger ett tydligt resultat för rättighetshavarna. Det innebär att vi i september kommer kunna betala ut ersättning som vi tidigare har tagit emot från våra systersällskap runt om i världen, pengar som tidigare inte levt upp till Stims högt ställda rutiner och kvalitetskrav för utbetalning och därmed stannat kvar hos oss i väntan på ytterligare efterforskningar. I arbetet med spårbarhet och transparens har vi tagit fram nya metoder och den första utbetalningen sker nu den 15 september. Du som har fått din musik framförd i andra länder under 2006-2016 kan därför komma att se ett extra tillskott nu i september. I handlingen på Mina sidor specas detta som “Avräkning- ofördelade intäkter utland 2006-2016”.

Biblioteksersättning ingår inte i september

Rapportunderlaget är dessvärre inte komplett för biblioteksersättningen 2018, men vi jobbar hårt på att få fram ett nytt underlag och räknar med att få med detta i vår decemberutbetalning istället.

Stims avräkningsområde ”Levande musik utan rapport” pausas 2020

Ersättning för ”Levande musik utan rapport” betalas normalt sett ut i september varje år, men pausas och utgår helt från årets septemberutbetalning. Anledningen är att vi kommer använda pengarna till det ökade antalet musikrapporter för åren 2017-2019 som förväntas komma in till oss under hösten. Pengarna kommer alltså i större utsträckning kunna kopplas till exakt de spelningar som intäkten avser och når fler rättighetshavare med kortare behandlingstider.

Kom ihåg att rapportera livespelningar innan den 31 december i år

Som du kanske vet ökar vi takten på vår bearbetning av liverapporter från och med nästa år. Det gör att rapportperioden kortas ned vilket har den direkta effekten att du senast den 31 december 2020 måste ha skickar in alla rapporter för spelningar under åren 2017-2019. Läs gärna mer om kortare rapportperoder för live.

>> Till toppen av sidan.