Detaljer om marsutbetalningen 2020

Här ser du vad som ingår i Stims utbetalning den 17 mars 2020.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa om varje område, t ex vilka perioder vi betalar ut för och vilka musikområden och leverantörer som ingår.

Följande områden ingår i marsutbetalningen:
Livebakgrundsmusikonline, utland.

Läs gärna nyheter och viktig information som är aktuell för den här utbetalningen. Viktiga områden den här gången är:

  • Premiär för Viaplay

  • Nu kommer Koreapengar

  • Pengar från det engelska sällskapet PRS ingår inte i mars

Live

Bakgrundsmusik

Online

Utland

Nyheter och avvikelser

Premiär för Viaplay!

Avtalet med Viaplay är på plats och nu i mars betalar vi ersättning till rättighetshavarna för första gången! I avtalet ingår retroaktiva perioder och därför kommer denna första utbetalning innehålla perioderna oktober-december 2012, tillsammans med hela 2013, 2014 och 2015. Planen är att kunna komplettera med ytterligare retroaktiva perioder i vår juniutbetalning och att inom en snar framtid kunna ha med Viaplay regelbundet i våra utbetalningar.

Nu kommer Koreapengar

Vi har under en period sett bristande kvalitet i musikrapporterna som vi har fått från det koreanska sällskapet, KOMCA. Eftersom vår främsta målsättning är att alltid betala ut rätt ersättning till rätt person har vi valt att pausa dessa utbetalningar och samtidigt kräva av KOMCA att de förbättrar rapporterna. Vi har haft en bra dialog via mejl och har även träffat nyckelpersoner på plats i Korea under vintern, vilket har lett till att vi nu har fått in rapporter i rätt format. Tack vare detta kommer Koreapengar betalas ut i mars. Även för detta område kommer vi till en början betala ut för en avgränsad del av de saknade perioderna nu i mars, vilket innebär att juli-december 2017 och januari-mars 2018 ingår. Och i juni hoppas vi vara ikapp med resten av 2018.

PRS ingår inte i mars

Vi har dessvärre en försening med vidaredistributionen av pengar från det engelska sällskapet PRS. Merparten av beloppet avser ersättning för framföranden under första halvåret 2019. Vi planerar att genomföra en separat utbetalning av PRS-pengarna. Vi tittar just nu på ett möjligt utbetalningsdatum i april och återkommer så snart vi har mer konkret information.

>> Till toppen av sidan.