Detaljer om decemberutbetalningen 2020

Här ser du vad som ingår i Stims utbetalning den 15 december 2020.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa om varje område, t ex vilka perioder vi betalar ut för och vilka musikområden och leverantörer som ingår.

Följande områden ingår i decemberutbetalningen:
Livebakgrundsmusik, tv och radioonline, utland.

Läs gärna nyheter och viktig information som är aktuell för den här utbetalningen.

Live

Bakgrundsmusik

TV och radio

Online

Utland

Nyheter och avvikelser

Ersättning från Viaplay

Du som har fått Viaplaypengar från Stim under 2020 kommer i december få helt nya underlag för dessa utbetalningar. Viaplayersättningen för åren 2012-2018 betalades ut i mars och juni i år, men korrigeras nu i form av en så kallad debitering. Samtidigt finner du ett underlag med en ny uträkning av Viaplayersättning för 2012-2018. I de nya handlingarna kommer även ersättning för Viaplay 2019 tas med, en period som vi inte har betalat ut för tidigare. Om du har några frågor om hur du ska läsa in dina underlag för Viaplay ber vi dig kontakta Stims Medlemsservice.

 

>> Till toppen av sidan.